Uppdaterad: 8 maj 2006

Den senaste versionen av den här filen finns online på Microsoft Download Center.

Teamet för SQL Server-dokumentation kan inte svara på tekniska frågor men du är välkommen med förslag och synpunkter på den här dokumentationen. Du kan skicka feedback direkt via e-post med hjälp av följande länk. Skriv din feedback på engelska.

Om du vill skicka in feedback om det här dokumentet klickar du här: Skicka feedback.

Innehåll

1.0 Introduktion

I den här filen beskrivs hur du installerar nya SQL Server Express SP1-instanser eller uppgraderar SQL Server Express-instanser till SP1 med hjälp av Microsoft® SQL Serverô 2005 Express Edition (SQL Server Express) Service Pack 1 (SP1). SQL Server Express SP1 kan också användas för att uppgradera Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine-instanser (MSDE 2000) till SQL Server Express SP1.

Viktigt!
Endast den första versionen av SQL Server Express (eller MSDE 2000) kan uppgraderas till SQL Server Express SP1 med detta Service Pack. Alla andra SQL Server 2005-versioner måste uppgraderas till SP1 med Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1). Du kan hämta SQL Server 2005 SP1 på SQL Server Express SP1-webbplatsen på Microsoft Download Center. Det går inte att använda detta Service Pack på förhandsversioner av SQL Server Express.

[Överst]

1.1 Översikt över installation av SQL Server Express SP1

Under installationen visas en lista över instanser av SQL Server Express som du kan välja att uppgradera till SP1. Det går att köra SQL Server Express SP1 igen på SQL Server Express-instanser som redan har uppgraderats till SP1. SP1 installeras vanligtvis på följande sätt:

 1. Hämta och extrahera Service Pack-installationsfilerna. I avsnitt 2.0 beskrivs hur du får tillgång till installationsfilerna för SP1.

  Obs!
  För SQL Server Express SP1 krävs NET Framework 2.0.

 2. Förbered uppgradering till SP1. Avsnitt 3.1 innehåller anvisningar om hur du förbereder installationen av SQL Server Express SP1.

 3. Installera SQL Server Express SP1. Avsnitt 3.2 innehåller alternativ för SP1-installationen.

[Överst]

1.2 Installationskrav

Innan du installerar SQL Server Express SP1 bör du läsa igenom installationskraven på SQL Server Express-systemkrav. En sammanfattning av maskin- och programvarukrav finns också i dokumentet Installationskrav för SQL Server Express.

För SQL Server Express krävs .NET Framework 2.0. Om du inte har installerat .NET Framework 2.0 måste du hämta det och installera det innan du installerar SQL Server Express SP1. Du kan hämta .NET Framework 2.0 på hämtningssidan för Microsoft .NET Framework 2.0.

Obs!
.NET Framework 2.0 installeras automatiskt med både Microsoft Visual Studio 2005 och alla andra utgåvor av SQL Server 2005.

Om du uppgraderar en MSDE 2000-instans till SQL Server Express SP1 måste du se till att .NET Framework 2.0 är installerat.

[Överst]

1.3 Avinstallera SQL Server Express SP1

Du kan avinstallera nya instanser av SQL Server Express SP1 via Lägg till eller ta bort program. Tänk dock på att när du använder SQL Server Express SP1 för att uppgradera en SQL Server Express-instans till SP1, kan den uppgraderingen inte avinstalleras.

Så här återgår du till den tidigare versionen av SQL Server Express:
 1. I Lägg till eller ta bort program markerar du Microsoft SQL Server 2005 i Installerade program och klickar sedan på Ta bort.

 2. I dialogrutan Välj komponenter väljer du den instans av SQL Server Express som ska tas bort.

 3. Klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför för att slutföra avinstallationen.

 4. Installera om en instans av en tidigare version av SQL Server Express.

 5. Kör eventuellt tidigare installerade snabbkorrigeringar.

  Obs!
  Det krävs fler åtgärder för att säkerställa att du kan återgå till den tidigare versionen av SQL Server Express. Mer information finns i 3.1.1 Säkerhetskopiera dina SQL Server Express-databaser.

[Överst]

1.4 Ytterligare information om SQL Server Express SP1

En lista över korrigeringarna i detta Service Pack finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 913090. Varje korrigering i listan i 913090 innehåller en länk till en Knowledge Base-artikel som beskriver det problem som åtgärdas. Följ länkarna till de olika Knowledge Base-artiklarna och läs mer om varje korrigering.

Knowledge Base-artiklar som nämns i Viktigt-filen finns i Microsoft Support Knowledge Base.

Så här hittar du en artikel i Knowledge Base:
 1. Under Avancerad sökning anger du numret på den artikel du söker i textrutan Efter.

 2. Under Typ av sökning markerar du Artikel-ID.

 3. Klicka på höger pilknapp.

Snabbkorrigeringar

Alla offentligt publicerade säkerhetsbulletiner för SQL Server 2005 som publicerats före 2 mars 2006 ingår i SP1. Om du har tagit emot en snabbkorrigering för SQL Server 2005 eller SQL Server Express efter 2 mars 2006, ingår den kanske inte i den här utgåvan av SP1. Kontakta din huvudsupportleverantör för att få samma snabbkorrigering för SQL Server Express SP1.

[Överst]

1.5 Uppdateringar till SQL Server 2005 Books Online finns tillgängliga

Efter uppdateringen av SQL Server Books Online i april 2006 finns ingen separat Books Online för SQL Server Express. SQL Server 2005 Books Online utgör den huvudsakliga dokumentationen till SQL Server Express. Uppdateringen från april 2006 av Books Online innehåller alla produktuppgraderingar i detta Service Pack, samt andra förbättringar av dokumentationen. Se till att hålla din lokala version av dokumentationen aktuell med SQL Server Express SP1 genom att installera den här uppdateringen. Uppdateringen från april 2006 finns på den här Microsoft-webbplatsen. När du har installerat Books Online kan du använda filtret SQL Server Express i panelen Innehåll för att dölja innehåll som inte gäller för SQL Server Express. Mer information om SQL Server Express-dokumentation finns i "Using SQL Server Express Books Online" (Använda SQL Server Express Books Online) i SQL Server 2005 Books Online.

[Överst]

Uppdaterade SQL Server 2005-exempel är tillgängliga

Nya och uppdaterade SQL Server 2005-exempel är tillgängliga. Du kan hämta dem på den här Microsoft-webbplatsen. Mer information om att installera uppdaterade exempel finns i "Installing Samples" (Installera exempel) i den uppdaterade SQL Server 2005 Books Online.

[Överst]

SQL Server 2005-exempel och exempeldatabaser

Exempeldatabaserna installeras inte med SQL Server Express. Exempeldatabasen AdventureWorks kan installeras från webbplatsen Microsoft Download Center. Exempeldatabaserna Northwind och pubs kan hämtas på webbplatsen Microsoft Download Center.

Obs!
Även om exempeldatabaserna Northwind och pubs fungerar med SQL Server Express, rekommenderas AdventureWorks-exempeldatabasen.

[Överst]

2.0 Skaffa SQL Server Express SP1

SQL Server Express SP1 kan hämtas på webbplatsen Microsoft Download Center. Följ anvisningarna på hämtningssidan om hur du hämtar och extraherar SQL Server Express SP1.

[Överst]

3.0 Installera SQL Server Express SP1

Det här avsnittet innehåller installationsanvisningar för SQL Server Express SP1 samt sentillkommen information och eventuella installationsfrågor. Installationsanvisningarna för SQL Server Express SP1 är:

 1. Förbered installationen av SQL Server Express SP1

 2. Installera SQL Server Express SP1

 3. Starta om tjänster och program

[Överst]

3.1 Förbereda installationen av SQL Server Express SP1

Avsnittet avser endast uppgradering av SQL Server Express- eller MSDE 2000-instanser till SP1. När du installerar en ny version av SQL Server Express SP1 måste du också installera .NET Framework 2.0. Det är den enda förberedelsen som krävs. Mer information finns i 1.2 Installationskrav. När du uppgraderar en instans av MSDE 2000 måste du följa anvisningarna i det här avsnittet och installera .NET Framework 2.0.

Obs!
Vi rekommenderar att du kör Microsoft SQL Server 2005 Upgrade Advisor på MSDE 2000-instanser innan du uppgraderar dem till SQL Server Express SP1. Med Upgrade Advisor identifieras funktioner och konfigurationsändringar som kan påverka uppgraderingen. Det innehåller också länkar till dokumentation om varje identifierat problem och hur det kan lösas. Du kan hämta Upgrade Advisor på webbplatsen Microsoft Download Center.

Innan du uppgraderar en SQL Server Express-instans till SP1 måste du göra följande:

 1. Säkerhetskopiera dina SQL Server Express-databaser

 2. Kontrollera att det finns ledigt utrymme för systemdatabaserna.

 3. Kontrollera att SQL Server Express-tjänstkonton inte är inaktiverade

 4. Avsluta tjänster och program

[Överst]

3.1.1 Säkerhetskopiera dina SQL Server Express-databaser

Innan du installerar SP1 bör du säkerhetskopiera databaserna master, msdb och model. Vid installationen av SQL Server Express SP1 ändras databaserna master, msdb och model så att de blir inkompatibla med tidigare SP1-versioner av SQL Server Express och MSDE. Därför är säkerhetskopior av databaserna nödvändiga om du bestämmer dig för att installera om SQL Server Express eller MSDE utan SP1.

Säkerhetskopiera även dina användardatabaser.

Viktigt!
När du kör SQL Server Express SP1 på instanser som ingår i en replikeringstopologi måste du säkerhetskopiera dina replikeringsdatabaser tillsammans med systemdatabaserna innan du kör SP1.

[Överst]

3.1.2 Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för systemdatabaserna

Om alternativet autogrow inte har valts för systemdatabaserna master och msdb måste dessa databaser ha minst 500 kB ledigt utrymme vardera. Kontrollera att det finns tillräckligt med plats för databaserna genom att köra den lagrade systemproceduren sp_spaceused på databaserna master och msdb. Om någon av databaserna har mindre än 500 kB ledigt utrymme, ökar du storleken på databasen. Mer information finns i "Expanding a Database" (Expandera en databas) i SQL Server 2005 Books Online.

[Överst]

3.1.3 Kontrollera att SQL Server Express-tjänstkonton inte är inaktiverade

Installationen kan avbrytas om startmetoden för tjänsten SQLExpress är inställd på Inaktiverad.

Så här kontrollerar och aktiverar du tjänstkontot:
 1. På Kontrollpanelen väljer du Administrationsverktyg och sedan Tjänster.

 2. Leta reda på tjänsten SQLExpress i listan och se efter vad som står vid Startmetod.

 3. Om Startmetod är inställt på Inaktiverad dubbelklickar du på namnet på tjänsten och ändrar Startmetod till antingen Manuell eller Automatisk.

 4. Klicka på OK.

[Överst]

3.1.4 Avsluta tjänster och program

Innan du installerar SP1 måste du avsluta alla program och tjänster som har anslutningar till de instanser av SQL Server Express som uppgraderas, inklusive Kontrollpanelen och Lägg till eller ta bort program.

Om du börjar att använda SP1 utan att först ha stängt alla program och tjänster, försöker installationsprogrammet att avsluta SQL Server Express-tjänsten. Om installationsprogrammet fastställer att andra program och tjänster måste stoppas, visas en varning med de program och tjänster som måste avslutas. När du har stoppat programmen och tjänsterna klickar du på Försök igen för att fortsätta installationen. Om du inte kan avsluta ett program eller en tjänst klickar du på Fortsätt. Installationen fortsätter men du kanske måste starta om datorn när installationen är klar. Om du klickar på Avbryt uppgraderas inte den aktuella komponenten till SP1, men installationen fortsätter.

Obs!
Installationsprogrammet kan inte alltid avgöra vilka program och tjänster som måste avslutas. Avsluta alla program och tjänster som har anslutningar till SQL Server Express, inklusive Kontrollpanelen, innan du installerar SP1.

[Överst]

3.2 Installera SQL Server Express SP1

Installera SQL Server Express SP1 genom att köra det självextraherande hämtningspaketet. Fullständiga anvisningar för installation i både bevakat och obevakat läge finns i avsnittet "Installera SQL Server Express" i SQL Server 2005 Books Online. Läs igenom installationsdokumentationen innan du installerar SQL Server Express SP1. Du öppnar dokumentationen under installationen genom att trycka på F1 eller klicka på knappen Hjälp i en dialogruta med onlinehjälp. Dokumentationen finns också online på MSDN Library.

Viktigt!
Installationsprogrammet för SQL Server Express SP1 måste köras under ett konto med administratörsbehörighet för den dator där SP1 ska installeras.

[Överst]

3.3 Starta om tjänster och program

Detta avsnitt gäller endast uppgradering av en befintlig instans av SQL Server Express till SP1.

När installationen är klar kan du uppmanas att starta om datorn. I 3.1.4 Avsluta tjänster och program finns information om när en omstart är nödvändig. När sedan datorn har startats om, eller om installationsprogrammet har slutförts utan att uppmana till omstart, använder du programmet Tjänster i Kontrollpanelen för att se till att tjänster som du stoppade innan du körde SP1 nu är aktiverade. Det gäller bland annat tjänster som Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) och Microsoft Search eller deras motsvarigheter i respektive instans. Starta om de program du stängde innan du körde Service Pack-installationsprogrammet. Nu bör du även säkerhetskopiera de uppgraderade databaserna master, msdb och model.

[Överst]

3.4 Installationsfrågor

I det här avsnittet behandlas installationsproblem i SP1.

Obs!
Om inget annat anges gäller denna information endast vid installation av en ny instans av SQL Server Express.

[Överst]

3.4.1 En befintlig SQL Native Client-installation kan förhindra korrekt installation

Installationen kan avbrytas och återställas med följande felmeddelande: "Det gick inte att hitta ett installationspaket för produkten Microsoft SQL Native Client. Försök installera igen med en giltig kopia av installationspaketet 'sqlncli.msi'." Du löser problemet genom att avinstallera SQL Native Client via Lägg till eller ta bort program.

[Överst]

3.4.2 Systemkonfigurationskontroll kan inte genomföras. Meddelande visas om att kontroll av prestandaräknaren inte kan genomföras

Systemkonfigurationskontrollen (System Configuration Checker, SCC) verifierar värdet på prestandaräknarens registernyckel innan installationen av SQL Server startar. Om den befintliga registernyckeln inte kan verifieras, eller om det inte går att köra Lodctr.exe-systemprogrammet, kan SCC-kontrollen inte genomföras och installationen blockeras. I så fall måste du ange registernyckeln manuellt för att installationen ska fullföljas.

Varning:
En felaktig ändring av registret kan orsaka allvarliga skador i systemet. Innan du ändrar registret rekommenderar vi att du säkerhetskopierar värdefulla data på datorn. Information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 256986.

Så här anger du registernyckeln för prestandaräknaren manuellt:
 1. I verktygsfältet klickar du på Start, Kör, skriver regedit.exe i rutan Kör och klickar sedan på OK.

 2. Gå till följande registernyckel: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib]. Leta reda på följande nycklar:

  • "Last Counter"=dword:00000ed4 (5276)

  • "Last Help"=dword:00000ed5 (5277)

 3. Kontrollera värdena för nycklarna Counter och Help i följande registernyckel: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\009].

  Maxvärdet för Counter måste vara detsamma som Last Counter-värdet i föregående steg, och maxvärdet för Help måste vara lika med Last Help-värdet i föregående steg.

  Obs!
  "009" är nyckeln som används i engelskan (USA).

 4. Om det behövs ändrar du värdet för Last Counter och Last Help i nyckeln \Perflib. Högerklicka på Last Counter eller Last Help till höger, välj Ändra, klicka på Base = Decimal, ange värdet i datafältet Värde och klicka sedan på OK. Gör samma sak för den andra nyckeln om det behövs, och stäng sedan registereditorn.

 5. Kör installationsprogrammet för SQL Server Express igen.

[Överst]

3.4 3 Om Cryptographic Services har inaktiverats på Windows Server 2003, avbryts installationen och ett meddelande om krav för Windows-logotyp visas

Windows Cryptographic Service Provider (CSP) är en kod som utför tjänster för autentisering, kodning och kryptering som kan nås av Windows-baserade program via CryptoAPI på Windows Server 2003. Om CSP-tjänsten har stoppats eller inaktiverats avbryts installationen av SQL Server och ett meddelande om krav för Windows-logotyp visas.

Obs!
Innan du kör installationsprogrammet för SQL Server på ett failover-kluster i Windows Server 2003 måste CSP-tjänsten startas på alla klusternoder.

Så här aktiverar du Windows CSP-tjänsten på Windows Server 2003:
 1. I Kontrollpanelen öppnar du Administrationsverktyg och dubbelklickar på Tjänster.

 2. I kolumnen Namn högerklickar du på Cryptographic Services och klickar sedan på Start.

 3. Stäng Tjänster.

 4. Kör installationsprogrammet.

[Överst]

3.4.4 MS DTC är inte fullständigt aktiverat på Windows

Eftersom Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) inte är fullständigt konfigurerat i Windows, kan det hända att program inte kan registrera SQL Server Express-resurser i en distribuerad transaktion. Problemet kan beröra länkade servrar, distribuerade frågor och fjärrlagrade procedurer som använder distribuerade transaktioner. Du kan förhindra den här typen av problem genom att helt aktivera MS DTC-tjänster på den server där SQL Server Express är installerat.

Så här aktiverar du MS DTC fullt ut:
 1. På Kontrollpanelen öppnar du Administrationsverktyg och dubbelklickar sedan på Komponenttjänster.

 2. I det vänstra fönstret i Konsolrot klickar du på Komponenttjänster och öppnar sedan Datorer.

 3. Högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper.

 4. På fliken MSDTC klickar du på Säkerhetskonfiguration.

 5. Under Säkerhetsinställningar markerar du alla kryssrutor.

 6. Se till att namnet för Konto för DTC-inloggning är inställt på NT INSTANS\NetworkService.

[Överst]

3.4.5 Konfiguration med framtvingad kryptering kan hindra installationen av SQL Server Express

Installationen kan avbrytas om en befintlig SQL Server-klientinstallation har konfigurerats med aktiverat alternativ för framtvingad kryptering. Du undviker problemet genom att inaktivera alternativet på SQL-serverklienten. För Microsoft Data Access Components-klienter (MDAC) i SQL Server 2000 använder du hjälpprogrammet för SQL Server 2000-klient/nätverk. För SQL Native Client avinstallerar du SQL Native Client via Lägg till eller ta bort program.

[Överst]

3.4.6 Installation av en standardinstans av SQL Server 2000 kan inaktivera SQL Server Express

Om SQL Server 2000 Management Tools och en standardinstans av SQL Server Express är installerade på datorn, har du möjlighet att installera en standardinstans av SQL Server 2000. Men om du gör det inaktiveras den redan installerade instansen av SQL Server Express. Installera därför ingen standardinstans av SQL Server 2000 när SQL Server 2000 Management Tools och en standardinstans av SQL Server Express redan är installerade på datorn.

[Överst]

3.4.7 Installera SQL Server Express på en Windows-domänkontrollant

Säkerhetsvarning!
Vi rekommenderar inte körning av SQL Server Express på en domänkontrollant.

Det går att installera SQL Server Express på en Windows-domänkontrollant, men programmet kan inte köras på en Windows Server 2003-domänkontrollant som Lokal tjänst eller Network Service. SQL Server-tjänstkonton bör köras som Windows-domänanvändarkonton. Det går också att installera SQL Server-tjänstkonton som ska köras som lokalt system, men detta rekommenderas inte.

Ändra inte serverns roll när du har installerat SQL Server Express. Om du till exempel har installerat SQL Server Express på en medlemsserver bör du inte använda verktyget Dcpromo för att befordra servern till en domänkontrollant. Använd inte heller Dcpromo för att degradera servern till en medlemsserver om du installerar SQL Server Express på en domänkontrollant. Om du ändrar serverns roll när du har installerat SQL Server Express kan många funktioner gå förlorade.

[Överst]

3.4 8 I underhållsläge tillfrågas om sökväg till Setup.exe

Om du installerar en ny SQL Server Express-komponent i underhållsläge uppmanas du att uppge sökvägen till Setup.exe på installationsmediet för SQL Server Express. När du anger plats bör du se till att sökvägen innehåller "Setup.exe". Sökvägen "D:\" fungerar till exempel inte, men däremot "D:\Setup.exe".

[Överst]

3.4.9 Felsökning av misslyckade installationskommandoskript

Installationskommandoskript kan generera Windows-skriptfel om sökvägsvariablar innehåller parenteser. Detta beror på att kommandoskript inte har stöd för förekomst av parenteser i sökvägsvariablar, vilket kan uppstå när 32-bitars komponenter för ett 32-bitars undersystem med WOW64-teknik (Windows on Windows) installeras på en 64-bitars dator. Följande skript med sökvägen "C:\Program Files (x86)\" genererar exempelvis ett fel eftersom skripttolken feltolkar parenteserna i den utvidgade PATH-variabeln som en del av IF/ELSE-satsen:

IF "%SOME_PATH%" == "" ( 
    SET PATH=%PATH%;%PATH_A% 
) ELSE ( 
    SET PATH=%PATH%;%PATH_B% 
) 

Du undviker problemet genom att ändra skriptet till att ta bort parenteserna. Till exempel:

IF "%SOME_PATH%" == "" set PATH=%PATH%;%PATH_A% 
IF NOT "%SOME_PATH%" == "" set PATH=%PATH%;%PATH_B% 

Eller också tar du bort SQL-posten med parenteser från sökvägen.

[Överst]

3.4.10 Inställning för databaskompatibilitetsnivå vid uppgradering från MSDE 2000

Informationen gäller endast vid uppgradering av MSDE 2000 till SQL Server Express SP1.

När en instans av MSDE 2000 uppgraderas till SQL Server Express SP1 ligger nivån på databaskompatibilitet kvar på 80 för att möjliggöra bakåtkompatibilitet med befintliga MSDE 2000-program. Den här bakåtkompatibilitetsnivån inaktiverar vissa nya funktioner i SQL Server Express. Mer information finns i referensavsnittet "sp_dbcmptlevel" i SQL Server 2005 Books Online.

[Överst]

3.4.11 Installationen kan avbrytas om enkla citattecken används i systemdatabaskatalogen

Frågeställningen gäller endast vid uppgradering av SQL Server Express till SP1.

När du uppgraderar en SQL Server Express-instans till SP1, kan installationen avbrytas om systemdatabaserna är installerade i en katalog som har ett citattecken i namnet. I så fall måste du flytta systemdatabaserna till en katalog utan cittatecken i namnet. Mer information om att flytta systemdatabaser finns i "Moving System Databases" (Flytta systemdatabaser) i SQL Server 2005 Books Online.

[Överst]

3.4.12 Begränsningar för ALTER DATABASE kan förhindra korrekt uppdatering

Frågeställningen gäller endast vid uppgradering av SQL Server Express till SP1.

När du kör SP1 uppgraderas systemdatabaserna automatiskt. Om du har infört begränsningar i ALTER DATABASE-syntaxen kan uppgraderingen avbrytas. Begränsningar i ALTER DATABASE kan vara följande:

 • Explicit neka ALTER DATABASE-satsen.

 • En DDL-utlösare (data definition language) på ALTER DATABASE som återställer den transaktion som innehåller ALTER DATABASE-satsen.

Om du har infört begränsningar i ALTER DATABASE och databaserna inte kan uppgraderas till SP1 måste du inaktivera begränsningarna och sedan köra installationsprogrammet igen.

[Överst]

3.4.13 Uppgraderingen kan avbrytas om SQL Server-autentisering används med användarinstanser

Frågeställningen gäller endast vid uppgradering av SQL Server Express till SP1.

När du kör SP1 uppgraderas systemdatabaserna automatiskt. När du använder SP1 för att uppgradera en instans av SQL Server Express som har aktiverade användarinstanser, måste du använda Windows-autentisering. Om du anger SQL Server-autentisering kan installationen avbrytas.

[Överst]

3.4.14 SQL Server Express kan inte uppgraderas medan en användarinstans körs.

Frågeställningen gäller endast vid uppgradering av SQL Server Express till SP1.

När en användarinstans körs, låses ett antal databasfiler i malldatamappen och det går inte att uppgradera. Om du vill uppgradera SQL Server Express-installationen måste du stänga de aktiva användarinstanser manuellt.

Så här stänger du användarinstanser manuellt:
 1. Anslut till den överordnade instansen av SQL Server Express, och inaktivera sedan användarinstansen genom att köra följande sats:

  EXEC sp_configure 'user instances enabled',0;
  RECONFIGURE;
 2. Fastställ pipe-namnet för de aktiva användarinstanserna genom att köra följande sats:

  SELECT owning_principal_name, instance_pipe_name 
  FROM sys.dm_os_child_instances WHERE heart_beat = 'alive';
 3. Anslut till varje användarinstans genom att använda instance_pipe_name, och stäng sedan instansen manuellt genom att köra följande sats:

  SHUTDOWN WITH NOWAIT;
 4. Kör uppdateringen.

 5. Återaktivera användarinstanser med följande sats:

  EXEC sp_configure 'user instances enabled', 1;
  RECONFIGURE;

[Överst]

4.0 Ytterligare information

Det här avsnittet innehåller ytterligare information om SQL Server Express SP1. Det här avsnittet är främst avsett för nya användare av SQL Server Express.

4.1 Använda SQL Server Express

När du har installerat SQL Server Express använder du följande kommando för att ansluta till en SQL Server Express-instans med kommandotolken:

sqlcmd -S Server\Instance

där Server är namnet på datorn och Instance är namnet på den instans du vill ansluta till. Om du använde standardinstansnamnet vid installationen anger du "SQLExpress" som instans.

Information om hur du ansluter till och hanterar SQL Server Express-databasen finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 907716 eller den uppdaterade SQL Server 2005 Books Online-dokumentationen. Mer information om uppdateringen av Books Online finns i 1.5 Updateringar av SQL Server 2005 Books finns tillgängliga.

[Överst]

4.2 Tjänstkonto och nätverksprotokoll

För SQL Server Express är det det lokala systemkontot Network Service-kontot.

SQL Server Express lyssnar på lokala namngivna pipes och delat minne. Det går inte att fjärransluta till SQL Server Express med en standardinstallation. Du måste aktivera TCP/IP och kontrollera om Windows-brandväggsundantaget är aktiverat.

Så här aktiverar du TCP/IP:
 1. Gå till Start-menyn, välj Alla program, peka på Microsoft SQL Server 2005, peka på Konfigurationsverktyg och klicka sedan på SQL Server Configuration Manager.

  Alternativt kan du öppna Datorhanteraren genom att högerklicka på Den här datorn och välja Hantera. Expandera Tjänster och program i Datorhanteraren och expandera sedan SQL Server Configuration Manager.

 2. Expandera SQL Server 2005 Network Configuration och klicka sedan på Protokoll för InstanceName.

 3. I listan med protokoll högerklickar du på det protokoll du vill aktivera och klickar sedan på Aktivera.

  Protokollets ikon ändras för att visa att det är aktiverat.

Så här aktivera ett undantag i Windows-brandväggen:
 1. Klicka på Start, välj Kontrollpanelen och klicka sedan på Nätverksanslutningar.

 2. Klicka på Ändra inställningar för Windows-brandväggen i navigeringsfältet till vänster.

 3. I rutan Program och tjänster på fliken Undantag kommer du antagligen att se SQL Server, men det är inte markerat som undantag. Om du markerar kryssrutan kommer port 1433 att öppnas i Windows för att släppa igenom TCP-begäran. Om inte SQL Server visas gör du på följande sätt:

  1. Klicka på Lägg till program.

  2. Klicka på Bläddra.

  3. Leta reda på enhet:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\BINN

  4. Lägg till filen sqlservr.exe i listan med undantag.

Obs!
Du kan också behöva konfigurera maskinvaru- eller programvarubrandväggar från andra företag för att aktivera anslutningar till SQL Server Express.

[Överst]

4.3 Få SQL Server Express-assistans

Det finns tre huvudsakliga källor med information om SQL Server Express:

Använd inte Microsofts diskussionsgrupper för frågor om SQL Server Express. Mer information finns i "Getting SQL Server Express Assistance" (Få SQL Server Express-assistans) i SQL Server Books Online. Den senaste informationen från SQL Server Express-teamet finns på SQL Server Express-webblogg.

[Överst]

4.4 Ge feedback om SQL Server Express SP1

Så här skickar du in förslag och buggrapporter för SQL Server Express SP1:

 • Skicka in förslag och buggrapporter om funktionerna och användargränssnittet i SQL Server Express SP1 på webbplatsen för MSDN-produktfeedback.

 • Skicka in förslag och rapportera felaktigheter i dokumentationen via feedbackfunktionen i SQL Server 2005 Books Online.

 • Välj att automatiskt skicka felrapporter och funktionsanvändningsdata till Microsoft för analys. Mer information finns i "Inställningar för fel- och användningsrapport (SQL Server Express)" i SQL Server Books Online.

Mer information finns i "Providing Feedback on SQL Server 2005" (Ge feedback om SQL Server 2005) i SQL Server Books Online.

[Överst]

5.0 Dokumentation – noteringar

I det här avsnittet behandlas viktiga frågor som kan uppstå efter installationen av SQL Server Express SP1 och eventuell sentillkommen information som inte finns i den uppdaterade SQL Server 2005 Books Online-dokumentationen. Mer information finns i avsnittet 1.5 Uppdateringar till SQL Server 2005 Books Online finns tillgängliga. I det här avsnittet beskrivs inte alla korrigeringar som följer med SP1. En fullständig lista över korrigeringar finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 913090.

[Överst]

5.1 Databasmotor

Innehållet i det här avsnittet gäller databasmotor- och databasmotorspecifika kommandotolksverktyg som även gäller för SQL Server Express.

[Överst]

5.1.1 Funktionen för användarinstans

Med SQL Server Express kan användare som inte är administratörer kopiera eller flytta databaser utan att kräva DBCreator-behörigheter. Mer information finns i avsnittet ”Användarinstanser för icke-administratörer” i SQL Server 2005 Books Online.

[Överst]

5.1.2 Begränsningar för funktionen automatiskt återskapad skuggkopia i tjänsten Volume Shadow Copy

Följande begränsningar gäller för funktionen för automatiskt återskapad skuggkopia i VSS (Volume Shadow Copy Service).

Flera beständiga automatiskt återskapade skuggkopior

På Windows Server 2003 SP1 och senare kan du bara skapa en beständig automatiskt återskapad skuggkopia. Om du vill skapa flera måste du först använda uppdateringen som beskrivs i Knowledge Base-artikeln 891957.

Obs!
Om du inte har använt uppdateringen kan du skapa en ny beständig automatiskt återskapad skuggkopia genom att först ta bort den befintliga, och sedan skapa en ny.

Automatiskt återskapade skuggkopior och fulltextkataloger

Funktionen för automatiskt återskapade skuggkopior kan inte användas med fulltextkataloger. När en automatiskt återskapad skuggkopia skapas, sätts alla fulltextkataloger i databasen på skuggkopian i offlineläge. När databasen är frånkopplad skuggkopian är fulltextkatalogen permanent offline. Alla andra data är tillgängliga i den anslutna databasen.

När en databas som innehåller en fulltextkatalog ansluts direkt från en automatiskt återskapad skuggkopia, returnerar anslutningsåtgärden följande felmeddelande:

Server: Msg 7608, Level 17, State 1, Line 1
An unknown full-text failure (0xc000000d) occurred during "Mounting a full-text catalog".

Om du inte behöver ansluta en databas direkt från skuggkopian, kan du undvika situationen genom att kopiera databasfilerna och fulltextkatalogerna från skuggkopian till en vanlig enhetsbokstavsbaserad volym och sedan ansluta databasen därifrån. Om anslutningskommandona anger rätt plats för de kopierade fulltextfilerna, fungerar fulltextkatalogerna.

[Överst]

5.1.3 RC4-kryptering bör inte användas

Använd inte RC4-kryptering för att skydda data i SQL Server Express. Använd i stället blockkryptering som AES 256 eller Triple DES.

[Överst]

5.1.4 DBCC-felrapportering

Infört i SQL Server Express SP1.

En minidumpfil (SQLDUMPnnnn.txt) skapas i katalogen SQL Server LOG när ett kommando av typen DBCC CHECKDB, DBCC CHECKALLOC, DBCC CHECKFILEGROUP eller DBCC CHECKTABLE upptäcker en skada. När datainsamling för funktionsanvändning och felrapportering är aktiverade för SQL Server-instansen vidarebefordras filen automatiskt till Microsoft. Alla insamlade data används för att förbättra SQL Servers funktion. Mer information finns i avsnittet ”Inställningar för fel- och användningsrapport” i SQL Server 2005 Books Online.

Dumpfilen innehåller resultaten från DBCC-kommandot och ytterligare diagnostikutdata. Filen har begränsade DACL:er (Discretionary Access Control Lists). Åtkomst är begränsat till SQL Server-tjänstkontot och konton som har rollen sysadmin. Som standard består sysadmin-rollen av alla medlemmar i gruppen Windows BUILTIN\Administratörer och den lokala administratörsgruppen. Kommandot DBCC kan köras även om datainsamlingen inte går att genomföra.

[Överst]

5.1.5 Ändra egenskaperna för ogenomförda transaktioner i en batch

Infört i SQL Server Express SP1.

När en batch har slutförts återställs alla aktiva ogenomförda transaktioner av databasmotorn. Före SQL Server Express SP1-versionen kunde ogenomförda transaktioner bara återställas manuellt.

[Överst]

5.2 Replikering

Innehållet i det här avsnittet utgör den senaste informationen om replikering.

[Överst]

5.2.1 Replikering är inaktiverat som standard

SQL Server Express kan fungera som prenumerant för alla typer av replikering, men replikering är inte installerat som standard i den här versionen.

Så här installerar du replikeringskomponenter:
 1. På sidan Funktionsurval öppnar du Database Services.

 2. Klicka på Replikering och klicka sedan på Hela funktionen kommer att installeras på den lokala hårddisken.

Så här installerar du konnektivitetskomponenter och RMO (Replication Management Objects):
 1. På sidan Funktionsurval klickar du på Klientkomponenter. Klicka sedan på Hela funktionen kommer att installeras på den lokala hårddisken.

[Överst]