Probleme të njohura për Paketën e gjuhës së ndërfaqes për Windows 8

Aktualisht nuk ka probleme të njohura me këtë Paketë të gjuhës së ndërfaqes (LIP).

 

 

Informacionet e të drejtës së autorit

Ky dokument ofrohet "siç është". Informacionet dhe pikëpamjet e shprehura në këtë dokument, përfshirë URL-të dhe referencat në internet të sajteve të tjera të uebit, mund të ndryshojnë pa njoftim.

Disa shembuj të përshkruar këtu jepen vetëm për ilustrim dhe janë të trilluar. Nuk synohet dhe nuk duhet nënkuptuar asnjë shoqërim ose lidhje reale.

Ky dokument nuk të pajis me asnjë të drejtë ligjore ndaj asnjë pronësie intelektuale të asnjë produkti të Microsoft. Mund ta kopjosh dhe ta përdorësh këtë dokument vetëm për qëllimet e tua të brendshme për referencë. Ky dokument është konfidencial dhe në pronësi të Microsoft. Ai zbulohet dhe mund të përdoret vetëm si vazhdim i një marrëveshjeje konfidencialiteti.

© 2012 Microsoft. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Microsoft dhe Windows janë marka të regjistruara të grupit të kompanive të Microsoft. Të gjitha markat e tjera të regjistruara janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.