2012-09-10 12:08:52

Informacija apie autorių teises

Informacija šiame dokumente pateikiama „tokia, kokia yra“. Šiame dokumente pateikta informacija ir rodiniai, įskaitant URL bei kitų interneto puslapių nuorodas, gali būti pakeisti neįspėjus. Šis dokumentas nesuteikia jokių teisių į bet kurią intelektinę nuosavybę, susijusią su „Microsoft“ produktu. Šį dokumentą galite nusikopijuoti ir naudoti tik vidiniais informaciniais tikslais.

© 2012 „Microsoft“. Visos teisės ginamos.

„PowerPivot“ ir „Microsoft SharePoint“ yra „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Bendroji informacija

„SQL Server 2012 PowerPivot“, skirtas „SharePoint 2013“, suteikia patobulintas „PowerPivot“ funkcijas ir aplinką „SharePoint 2013“ ūkyje. Tai apima darbaknygių kaip duomenų šaltinio naudojimo ir duomenų atnaujinimo suplanuotu laiku funkcijas.

„PowerPivot“, skirtas „SharePoint 2013“, yra „Microsoft Windows“ diegimo programos paketas (SpPowerpivot.msi), įdiegiantis į kompiuterį analizės tarnybų klientų bibliotekas ir „PowerPivot“, skirto „SharePoint 2013“, diegimo failus. Diegimo programa nediegia ir nekonfigūruoja funkcijų „SharePoint“. Kaip numatyta, įdiegiamos toliau pateiktos funkcijos.

 • „PowerPivot“, skirtas „SharePoint 2013“. Ši funkcija apima „PowerPivot“ žiniatinklio tarnybą, kuri suteikia „SharePoint“ sąsajos serverių sąsają su „PowerPivot“ sistemos tarnyba „SharePoint“ taikomųjų programų serveriuose.

 • „Microsoft“ OLE DB duomenų teikimo įrankis, skirtas analizės tarnyboms (MSOLAP).

 • ADOMD.NET duomenų teikimo įrankis.

 • „SQL Server 2012“ analizės valdymo objektai.

 

Trys iš failų, kuriuos į standųjį diską nukopijavo .MSI failas, yra „SharePoint“ sprendimų failai. Vieno šių failų aprėptis yra ūkio lygmens, kito – svetainių rinkinio lygmens. Failai PowerPivotFarmSolution.wsp, PowerPivotFarm14Solution.wsp ir PowerPivotWebApplicationSolution.wsp yra nukopijuojami į toliau nurodytą aplanką.

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\PowerPivotTools\SPAddinConfiguration\Resources

Reikalavimai ir būtinosios sąlygos

 • „Microsoft SharePoint Server 2013“.

 • Papildinys yra tik 64 bitų, kaip reikalauja „SharePoint“ produktai ir technologijos.

 • „SQL Server 2012“ ataskaitų tarnybų (SSAS) serveris, veikiantis „SharePoint“ režimu. „Excel“ tarnybos naudos serverį kaip „PowerPivot“ serverį. Analizės tarnybos gali būti vykdomos vietiniame arba nutolusiame kompiuteryje.

 • Norėdami įdiegti „PowerPivot“, skirtą „ SharePoint 2013“, turite turėti kompiuterio administratoriaus teises ir būti „SharePoint“ ūkio administratorių grupės narys.

 • Daugiau informacijos apie „PowerPivot“, skirto „SharePoint“, reikalavimus ir būtinąsias sąlygas žr. Reikalavimai, taikomi aparatūrai ir programinei įrangai („PowerPivot“, skirtas „SharePoint“) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247828).

„PowerPivot“, skirto „SharePoint“ diegimas

Įdiegtis SpPowerpivot.msi palaiko tiek grafinės vartotojo sąsajos, tiek komandų eilutės įdiegtį. Naudojant abu įdiegties būdus reikalaujama, kad vykdytumėte .msi failą naudodami administratoriaus teises.

Norėdami naudoti komandų eilutės įdiegtį, atidarykite komandų eilutę naudodami aukštesnio lygio teises ir vykdykite SpPowerPivot.msi. Pvz.:

Msiexec.exe /i SpPowerPivot.msi.

 

Pastaba

Jei naudojate automatinės komandų eilutės įdiegties raktą /q, galutinio vartotojo licencijos sutartis nebus rodoma. Neatsižvelgiant į pasirinktą diegimo metodą, naudojant šią programinę įrangą taikoma licencijos sutartis ir jūs atsakote už jos sąlygų vykdymą.

Sprendimo diegimas

Įdiegę .msi failą, vykdykite „PowerPivot“, skirto „SharePoint 2013“, konfigūravimo įrankį ir sukonfigūruokite bei įdiekite sprendimą „SharePoint“ ūkyje.

Norėdami paleisti konfigūravimo įrankį atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Eikite į Pradėti, Visos programos.

 2. Spustelėkite „Microsoft SQL Server“.

 3. Spustelėkite Konfigūravimo įrankiai.

 4. Spustelėkite „PowerPivot“, skirto „SharePoint 2013“, konfigūravimas.

Daugiau informacijos apie konfigūravimo įrankį žr. „PowerPivot“, skirto „SharePoint 2013“, konfigūravimo įrankis (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248415).

Pagalba diegiant ir konfigūruojant

Norėdami rasti naujausios produkto informacijos, skaitykite laidos pastabas.

Laidos pastabose pateikiama papildomos informacijos apie produkto veikimą, kuris taikomas išimtinai šiai laidai arba kuris neaprašytas šioje knygų tinkle laidoje. Laidos pastabas galite rasti laidos pastabų puslapyje (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248389).