Produktmerknader for Microsoft Mathematics 4.0

Januar 2011
© 2011 Microsoft Corporation. Med enerett.

Microsoft Mathematics inneholder verktøy og funksjoner for alt fra grunnleggende matematikk til algebra og trigonometri som hjelper deg med å få en bedre forståelse av grunnleggende konsepter og til å visualisere matematiske konsepter på nye måter. Microsoft Mathematics 4.0 gjør det enkelt å opprette grafer i 2D og 3D, beregne numeriske resultater, løse ligninger eller ulikheter og forenkle algebraiske uttrykk.

I dette dokumentet finner du systemkrav og en oversikt over kjente problemer for denne versjonen av Microsoft Mathematics. Eventuelle løsninger oppgis for kjente problemer.

Systemkrav

I tabellen nedenfor finner du systemkravene for installasjon og bruk av Microsoft Mathematics.

Operativsystemer Følgende operativsystemer støttes:
   Windows 7
   Windows Vista med Service Pack 2 (SP2)
   Windows XP (32-biters) med Service Pack 3 (SP3)
   Windows Server 2008 R2 (64-biters)
   Windows Server 2008 med Service Pack 2 (SP2)
   Windows Server 2003 (32-biters) med Service Pack 2 (SP2)

.NET Framework Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Gratis nedlasting: http://www.microsoft.com/downloads/nb-no/details.aspx?FamilyID=ab99342f-5d1a-413d-8319-81da479ab0d7

Datamaskinprosessor 500 MHz Pentium-prosessor eller tilsvarende (minimum)
1 GHz Pentium-prosessor eller tilsvarende (anbefales)

Minne 256 MB RAM (minimum)
512 MB eller mer (anbefales)

Skjermoppløsning 800 x 600, 256 farger (minimum)
1024 x 768, 32-biters (anbefales)

Skjermkort Skjermkort med 64 MB RAM

Diskplass 65 MB ledig diskplass


Kjente problemer

Funksjonene show og plot er endret til show2d og plot2d

I Microsoft Math 3.0 ble funksjonene show og plot brukt til å plotte 2D-grafer. I denne versjonen av programmet må du angi show2d og plot2d i stedet. Hvis du åpner en regnearkfil fra en tidligere versjon av produktet, må du oppdatere alle uttrykk som bruker show eller plot.

Kan ikke skrive inn eller redigere et uttrykk i inndataruten for regneark etter at du har trykt PIL VENSTRE eller TILBAKE gjentatte ganger

Du kan bruke TILBAKE eller PIL VENSTRE til å flytte til venstre slik at du kan redigere et uttrykk i inndataruten for regneark. Hvis du trykker tastene gjentatte ganger, kan det imidlertid hende at inndataruten slutter å godta inndata i enkelte tilfeller. Du løser dette problemet ved å trykke PIL HØYRE én gang, og så skal du kunne skrive igjen.

Endring av fargevalg skaper problemer for høykontrastvisning

Hvis høykontrastmodus er angitt for skjermen, kan det hende at du ikke kan lese enkelte deler av arbeidsområdet når du endrer fargevalg i Microsoft Mathematics. Du løser dette problemet ved å slå Høykontrast av og på.

Skjermleseren leser ikke interne feilmeldinger

I mange tilfeller vises interne feilmeldinger for å forklare syntaksfeil eller beskrive et problem. For å gi skjermlesere tilgang til denne informasjonen kan du endre alternativene for å vise disse meldingene som popup-dialogbokser i stedet. Klikk Alternativer i kategorien Fil, og klikk deretter Vis interne feil som popup-meldinger.

Visning av 3D-grafer er ikke optimal

Installasjon av Microsoft DirectX anbefales fordi DirectX utnytter alternativer for maskinvareakselerasjon, for eksempel skjermkort. Installasjonsveiviseren for DirectX åpnes som standard når installasjonsveiviseren for Mathematics er fullført. Hvis DirectX ikke er installert på datamaskinen, eller hvis datamaskinen ikke kan bruke denne teknologien, brukes et alternativt gjengivelsesformat for 3D-grafer.