Releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communicator Mobile for Windows Mobile

Welkom bij de releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communicator Mobile for Windows Mobile. Raadpleeg dit bestand voor informatie over bekende problemen met de Microsoft Office Communicator Mobile for Windows Mobile-client.

Over dit document

Communicator Mobile for Windows Mobile

Copyright

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Over dit document

Dit document bevat belangrijke informatie die u moet weten voordat u Microsoft Office Communicator Mobile for Windows Mobile installeert en in gebruik neemt. Raadpleeg de documentatie bij de installatiemedia voor gedetailleerde informatie over Microsoft Office Communicator Mobile for Windows Mobile.

Terug naar boven

Communicator Mobile for Windows Mobile

Communicator Mobile for Windows Mobile wordt niet standaard in het beginscherm voor Smartphones weergegeven

Probleem: De invoegtoepassing voor het beginscherm van Communicator Mobile for Windows Mobile wordt niet standaard weergegeven op de Smartphone voor Windows Mobile 6.x.

Oplossing: Gebruikers van Smartphone moeten de invoegtoepassing voor het beginscherm inschakelen door de optie Weergeven op beginscherm op het tabblad Algemeen onder Opties te selecteren.

U kunt zich niet handmatig aanmelden als u geen poort hebt opgegeven

Probleem:

U kunt zich niet met een handmatige configuratie bij Communicator Mobile for Windows Mobile aanmelden als er op het tabblad Server onder Opties geen poortnummer voor de externe naam is opgegeven.

Oplossing: Voer achter de naam van de server het poortnummer in, zelfs als de server is ingesteld voor de standaardpoort in bijvoorbeeld de notatie sip.microsoft.com:443 (voor TLS). Dit wordt in een latere release automatisch geconfigureerd voor standaardpoorten.

U kunt via werkgesprek geen gesprek annuleren

Probleem:

Nadat de oproep Bellen via werk is ingesteld, kunt u de oproep niet meer annuleren.

Oplossing: Voor deze release is er nog geen oplossing voor dit probleem.

De verbinding met Communicator Mobile for Windows Mobile wordt verbroken wanneer er verbinding met een computer wordt gemaakt

Probleem:

De verbinding met Communicator Mobile for Windows Mobile wordt verbroken wanneer er verbinding met een computer wordt gemaakt.

Oplossing: Om ervoor te zorgen dat Communicator Mobile for Windows Mobile niet wordt afgemeld wanneer uw toestel wordt gesynchroniseerd met het bureaublad, moet u de optie Gegevensverbindingen toestaan bij verbinding met pc in Microsoft ActiveSync of Windows Mobile Device Center inschakelen.

Wanneer de optie voor het doorschakelen van gesprekken vanaf uw mobiele telefoon is ingeschakeld, wordt er niet aangegeven dat uitgaande gesprekken via een vaste lijn op kantoor worden doorgeschakeld.

Probleem: Als u het doorschakelen van gesprekken op uw mobiele telefoon inschakelt, wordt er niet aangegeven dat bij het maken van een gesprek via een vaste lijn op kantoor dat gesprek ook wordt doorgeschakeld.

Oplossing: In de instellingen van uw mobiele telefoon moet het doorschakelen van gesprekken vanaf mobiele telefoon zijn uitgeschakeld om uitgaande gesprekken via een vaste lijn op kantoor op uw telefoon te kunnen ontvangen.

Na het uitvoeren van een upgrade voor Communicator Mobile staat de optie Alle programma's niet meer in het menu Start van Windows

Probleem: Na het uitvoeren van een upgrade voor Communicator Mobile op bepaalde telefoons staat de optie Alle programma's niet meer in het menu Start.

Oplossing: Op sommige telefoons is de optie Alle programma's niet meer beschikbaar als Communicator Mobile wordt geïnstalleerd. In dat geval moet u het toestel opnieuw opstarten.

De optie Bellen via werk voor contactpersonen van Communicator Mobile die ook in de lijst met contactpersonen voor Office Communicator staan, belt alleen SIP URI

Probleem:

Wanneer u een nummer uit de lijst met contactpersonen voor Communicator Mobile belt en dat nummer staat ook in de lijst met contactpersonen voor  Office Communicator, wordt door de optie Bellen via werk de SIP URI in plaats van het geselecteerde nummer gebeld.

Oplossing:

Wanneer u via het werk belt met contactpersonen die in Office Communicator staan, moet u via Communicator Mobile bellen.

Als een toestel met Communicator Mobile is aangesloten op een computer, kan er met Communicator Mobile geen verbinding worden gemaakt.

Probleem: Wanneer een toestel met Communicator Mobile via ActiveSync is aangesloten op een computer en Communicator Mobile is ingesteld om automatisch te worden geconfigureerd, kan er met Communicator Mobile geen verbinding worden gemaakt.

Oplossing: In de nieuwste versie van ActiveSync worden er geen DNS SRV-verzoeken doorgestuurd. Daarom wordt er bij een automatische configuratie geen verbinding gemaakt met servers die geen standaardnaam hebben. U kunt het probleem oplossen door handmatig uw SIP-server in de instellingen voor Communicator Mobile in te stellen.

Terug naar boven

Copyright

De informatie in dit document, met inbegrip van URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn de in dit document als voorbeeld genoemde ondernemingen, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsnamen en gebeurtenissen fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen berusten geheel op toeval. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan dit document.

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, MSN, Outlook, SQL Server, Windows, Windows Live en Windows Vista zijn gedeponeerde merken van Microsoft.

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Terug naar boven