Releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communications Server 2007 R2

Welkom bij de releaseopmerkingen voor Microsoft Office Communications Server 2007 R2. In dit bestand staat informatie over bekende problemen bij de installatie, het beheer, serverrollen van Office Communications Server 2007 R2 en toepassingen voor geïntegreerde communicatie.

Over dit document

Installatie

Antwoordgroepservice

Beheer

Groepsgesprek

Enterprise Voice

Vergaderingen

Communicator Web Access

Audiovergaderingen

Copyright

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Over dit document

Dit document bevat belangrijke informatie die u moet weten voordat u Microsoft Office Communications Server 2007 R2 installeert en in gebruik neemt. Raadpleeg de documentatie bij de installatiemedia voor gedetailleerde informatie over Office Communications Server 2007 R2.

Terug naar boven

Installatie

Mislukte voorbereiding van forest zet voorbereiding forest van Office Communication Server 2007 terug

Probleem: Als de voorbereiding van de forest voor Office Communications Server 2007 R2 mislukt in een forest die eerder voor Office Communications Server 2007 is voorbereid, kunnen bij het terugzetten beveiligingsgroepen en toegangslijsten (ACL's) worden verwijderd die nodig zijn om onderdelen van Office Communications Server 2007 te laten uitvoeren.

Oplossing:

Als u de voorbereiding van de forest voor Office Communications Server 2007 opnieuw uitvoert, worden alle ontbrekende beveiligingsgroepen en toegangslijsten hersteld.

Gecombineerde dvd-image/OCS.MSI heeft een welkomstscherm voor Abstract SetupSE en SetupEE

Probleem:

De gecombineerde MSI verwijst nu naar setupEE en setupSE in plaats van naar setup en naar deployEE en deploySE in plaats van naar deploy.

Oplossing: Er is een welkomstscherm op \CD_Screen (CD_Screen.htm) om de selecties voor de beheerder te vereenvoudigen als het welkomstscherm wordt geopend en niet de EXE-bestanden worden uitgevoerd.

Het handmatig installeren van de antwoordgroep met behulp van de MSI in plaats van met de setup voor Office Communications Server wordt niet ondersteund

Probleem: Als u de antwoordgroep handmatig met behulp van de MSI installeert, moet u ook handmatig het spraakplatform en het taalpakket installeren. Als deze onderdelen niet zijn geïnstalleerd, start de antwoordgroepservice niet en ontvangt u geen foutbericht dat de antwoordgroepservice niet is gestart. Ook moet u handmatig een WMI-registerinstelling wijzigen.

Als u de antwoordgroep via de setup van Office Communications Server 2007 R2 installeert, worden deze stappen automatisch uitgevoerd.

Oplossing: Installeer de antwoordgroep via de setup van Office Communications Server 2007 R2.

De groep kan niet worden gemaakt

Probleem:

U kunt op een front-endserver de wizard voor het maken van groepen of een opdrachtregeloptie uitvoeren als de programma's van de SQL-client op die server beschikbaar zijn. Wanneer u dat doet op een front-endserver waarop de Microsoft SQL Server 2000-clientprogramma's zijn geïnstalleerd en vervolgens probeert verbinding te maken met een SQL Server 2005-back-enddatabase, wordt het script dbsetup niet op normale wijze beëindigd en wordt de groep niet gemaakt.

Een van de volgende fouten wordt weergegeven:

 • Er is een fout opgetreden tijdens het detecteren van de groepsback-end: De groepsback-end kan niet worden gevonden.
  De achterwaartse compatibiliteitspack van SQL Server 2005 moet op dit systeem zijn geïnstalleerd om verbinding met SQL Server 2005 SP1 of hoger te kunnen maken.
 • Er is een fout opgetreden tijdens het detecteren van de groepsback-end: De groepsback-end kan niet worden gevonden. [hr=0xC3EC79FA]
  Deze fout kan zich voordoen als er problemen met het netwerk of de referenties zijn. Controleer of het netwerk goed werkt en of er aan de gebruikersaccount die u gebruikt, voldoende rechten zijn toegewezen om een groep te maken.

Oplossing:

Voer een van de volgende bewerkingen uit:       

 1. Voer de taak voor het maken van groepen in de back-enddatabase van SQL Server uit.        
 2. Installeer de achterwaartse compatibiliteitsprogramma's van SQL Server 2005 op de front-endserver.

Er moet een nieuwe A-record worden gemaakt voor Office Communications Server 2007 R2 om apparaten met Office Communicator Phone Edition 2007 R2 te kunnen bijwerken

Probleem: Wanneer Office Communications Server 2007 en Office Communications Server 2007 R2 op één systeem zijn geïnstalleerd, kunnen apparaten met Office Communicator Phone Edition 2007 R2 image-updates van Office Communications Server 2007 ontvangen en als gevolg daarvan worden gedowngraded.

Oplossing: Maak een A-record, ucupdates-r2.sip URI-domein, in Office Communications Server 2007 R2. Alleen zo kunnen apparaten met Office Communicator Phone Edition 2007 R2 worden bijgewerkt met de nieuwste images.

Terug naar boven

Antwoordgroepservice

De antwoordgroepservice moet opnieuw worden gestart wanneer het Office Communications Server-certificaat wordt bijgewerkt

Probleem: De antwoordgroepservice van Office Communications Server 2007 R2 haalt tijdens runtime geen nieuwe of bijgewerkte certificaattoewijzing op. De service stopt wanneer er bewerkingen worden uitgevoerd waarvoor dat nieuwe certificaat nodig is.

Oplossing: Start de antwoordgroepservice opnieuw.

Certificaatbeperking bij de antwoordgroepservice

Probleem: Als het certificaat dat is toegewezen aan de webcomponentenserver van Office Communications Server 2007 R2 of Office Communications Server 2007 R2, een SAN-lijst bevat, moet de FQDN van de groep het laatste item zijn.

Oplossing:

Verplaats de FQDN van de groep helemaal naar het einde van de SAN-lijst.

De antwoordgroepservice moet opnieuw worden opgestart op alle front-endservers wanneer er een nieuwe front-endserver aan die groep wordt toegevoegd

Probleem:

De antwoordgroepservice van Office Communications Server 2007 R2 werkt de lijst met vertrouwde hosts niet tijdens runtime bij. Verbindingen van de nieuwe front-endserver worden geweigerd door de oude front-endservers en gesprekken worden verbroken.

Oplossing:

Start de antwoordgroepservice op alle aanwezige front-endservers opnieuw op.

Er wordt een verkeerd tabblad Antwoordgroep weergegeven wanneer u zich bij Office Communicator anders hebt aangemeld dan bij de computer

Probleem:

Wanneer u zich bij Office Communicator 2007 of Office Communicator 2007 R2 anders hebt aangemeld dan bij de desktopcomputer, wordt niet het juiste tabblad Antwoordgroep weergegeven. 

Oplossing:

Dit probleem kan zich voordoen als u uw aanmeldingsreferenties voor de computer in plaats van uw aanmeldingsreferenties voor Office Communicator hebt gebruikt. Internet Explorer kan standaard hiervoor zijn ingesteld.

U lost dit probleem op door de volgende stappen in Internet Explorer uit te voeren:

 1. Klik achtereenvolgens op Extra, Internetopties, en Beveiliging.
 2. Selecteer de juiste zone voor het tabblad Antwoordgroep, (bijvoorbeeld Lokaal intranet of Vertrouwde websites).
 3. Controleer of onder Uitvoeren van scripts de optie Actief uitvoeren van scripts staat ingesteld op Inschakelen.
 4. Controleer of onder Verificatie van de gebruiker de optie Aanmelden staat ingesteld op Om gebruikersnaam en wachtwoord vragen.

Na deze wijziging moeten gebruikers die zijn aangemeld bij Office Communicator, zich opnieuw aanmelden met hun aanmeldingsreferenties om het juiste tabblad Antwoordgroep te kunnen zien.

Als de antwoordgroepservice opnieuw wordt opgestart terwijl medewerkers zijn aangemeld bij hun antwoordgroep, moeten de medewerkers zich handmatig afmelden en opnieuw weer aanmelden bij hun groepen om oproepen te kunnen ontvangen

Probleem: Wanneer de antwoordgroepservice van Office Communications Server 2007 R2 opnieuw wordt opgestart, wordt de aanmeldingsstatus van de medewerkers niet vanuit de database gelezen. De medewerkers zien wel op het scherm dat zij zijn aangemeld, maar zij ontvangen geen oproepen van de service.

Oplossing: De medewerkers moeten zich handmatig bij hun groepen afmelden en weer aanmelden.

Terug naar boven

Beheer

De locatie-instellingen van QoE (Quality of Experience) kunnen alleen vanuit de MMC worden benaderd wanneer er beheerprogramma's op de Monitoring Server zijn geïnstalleerd

Probleem: De locatie-instellingen van QoE (het tabblad Locaties in de eigenschappen van de Monitoring Server) kunnen niet vanaf een andere computer worden beheerd.     

 

Oplossing:

Wanneer u de MMC-instellingen wilt wijzigen op het tabblad Locaties van de eigenschappenpagina van de Monitoring Server, moet u de beheerprogramma's op de Monitoring Server installeren en de MMC vanaf de Monitoring Server starten.

Voor Office Communications Server 2007 R2 zijn enkele Windows-updates nodig

Probleem: Windows-updates zijn nodig voor Office Communications Server 2007 R2.

Oplossing:

Installeer de beschikbare updates. Zie de volgende Knowledge Base-artikelen voor meer informatie over het installeren van updates:  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131392 (Deze update is voor Windows Server 2008 en Windows Vista.)

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131394 (Deze update is voor Windows Server 2003 SP2 en Windows Server 2008.)

Updates zijn nodig voor interoperabiliteit tijdens de migratie naar en co-existentie met Office Communications Server 2007 R2

Probleem:

De volgende updates zijn nodig voor interoperabiliteit met Office Communications Server 2007 R2:

Voor de volgende onderdelen van Office Communications Server 2007:

Voor de volgende onderdelen van Live Communications Server 2005 SP1:

Oplossing: Installeer de updates voordat u Office Communications Server 2007 R2 gaat installeren.

Groepen van Office Communications Server 2007 R2 worden verkeerd weergegeven in de MMC-invoegtoepassing QoE Monitoring Server van Office Communications Server 2007

Probleem:

Nadat u de Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition-groep of Enterprise Edition-groep hebt geïnstalleerd, wordt de nieuwe groep door MMC-invoegtoepassing QoE Monitoring Server van Office Communications Server 2007 verkeerd als een QoE Monitoring Server weergegeven. Als u  via de invoegtoepassing, verbinding probeert te maken, wordt er een foutbericht weergegeven.

Oplossing: U kunt alle groepen die als een QoE Monitoring Server in de MMC-invoegtoepassing QoE Monitoring Server van Office Communications Server 2007 worden weergegeven, zonder probleem negeren.

Front-endservers van Office Communications Server 2007 R2 moeten met een Windows-update voor Tcpip.sys worden uitgevoerd

Probleem:

Soms doet er zich een fout voor waardoor een computer met een front-endserver opnieuw wordt opgestart. Dit is een willekeurig probleem dat zich onder bepaalde omstandigheden kan voordoen, zoals bij een zeer zware netwerkbelasting of  weinig virtueel geheugen.

Oplossing:

Download en installeer de Windows-update voor Knowledge Base-artikel KB950224 vanaf http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137295.

De serviceaccount kan niet worden geactiveerd

Probleem: Wanneer u probeert een nieuwe serviceaccount te activeren, wordt die serviceaccount niet geactiveerd. De server kan niet worden geactiveerd als de account de replicatie van de Active Directory Domain Services niet heeft voltooid.

Oplossing: Maak de gewenste serviceaccounts voordat u Setup gaat uitvoeren. Plan voldoende tijd voor de replicatie van Active Directory Domain Services in. Als u de serviceaccount tijdens het activeringsproces hebt gemaakt, wacht u totdat Active Directory is gerepliceerd en probeert u vervolgens de serviceaccount weer te activeren.

Niet-ASCII-tekens in namen

Probleem:

Setup kan niet worden uitgevoerd als in de naam van de doelmap andere tekens dan alleen ASCII-tekens staan, zoals UNICODE, dubbel-byte tekenset (DBCS), UTF-8 en UTF-16. Setup kan worden uitgevoerd, maar de server start niet op als er in de volgende namen niet-ASCII-tekens staan:

Oplossing:

Gebruik alleen ASCII-tekens in de namen van mappen, computers, domeinen, gebruikers, gebruikers SIP URI en serviceaccounts.

De FQDN van een server wijzigen

Probleem:

De FQDN kan niet worden gewijzigd van een server die onderdeel is van de groepsinstallatie van Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition of Enterprise Edition. Er zijn diverse afhankelijkheden in de implementatie, zoals servers die niet goed werken, en aangesloten gebruikers die geen verbinding kunnen maken.

Oplossing:

Deactiveer en verwijder de Office Communications-servers, wijzig waar nodig de FQDN van deze servers en installeer en activeer vervolgens de Office Communications-servers met de nieuwe namen.

Terug naar boven

Groepsgesprek

Het certificaat moet handmatig worden toegewezen aan IIS voor de groepsgespreksserver

Probleem: Het uploaden en downloaden van bestanden werkt niet in groepsgesprek.

Oplossing:

In deze release is de webservice groepsgesprek standaard ingesteld op SSL. De volgende configuratie is vereist voor SSL:

1.    Klik op de groepsgespreksserver achtereenvolgens op Start, Uitvoeren en inetmgr.

2.    Klik met de rechtermuisknop op Standaardwebsite en klik vervolgens op het tabblad Mapbeveiliging.

3.    Klik op Servercertificaat en selecteer aan de hand van de wizard hetzelfde certificaat dat door de groepsgespreksserver wordt gebruikt.

De URL van de webservice voor groepsgesprekken moet worden bijgewerkt als er een of meer groepsgespreksservers uit de groep zijn verwijderd

Probleem:

Alle groepsgespreksservers in een groep gebruiken dezelfde URL van de webservice voor groepsgesprekken om bestanden over te brengen. Als de groepsgespreksserver die de actieve webservice host, uit de groep wordt verwijderd, moet er handmatig opnieuw een geldige URL aan de overige servers worden toegewezen.

 

Oplossing:

Nadat de groepsgespreksserver is verwijderd, gaat u naar een ander programma voor het configureren van de server en voert u de volgende bewerkingen uit:

 1. Klik op Bestand, selecteer Serverinstellingen configureren en klik vervolgens op het tabblad Bestandsopslagplaats.
 2. Het veld FQDN onder URL die wordt gebruikt door clients voor bestandsoverdracht van en naar de webservice moet zijn ingevuld met een geldige FQDN van de groepsgespreksserver (bijvoorbeeld https://<FQDN van een geldige groepsgespreksserver>/MGCWebService/MGCWebService.asmx).
 3. Klik op OK en start alle groepsgespreksservers in de groep opnieuw op om deze wijziging door te voeren.

Terug naar boven

Enterprise Voice

Controle van spraak van buiten detecteert geen groepen die na het opstarten zijn gemaakt

Probleem:

Controle van spraak van buiten accepteert alleen verbindingen van bekende groepen die bij het opstarten van de service zijn aangetroffen.  Alle groepen die na het starten van Controle van spraak van buiten zijn gemaakt, kunnen geen verbinding maken.

 

Door dit probleem komen gesprekken die worden gestart door Communicator Mobile, niet door terwijl inkomende gesprekken probleemloos doorkomen.

Oplossing:

Start Controle van spraak van buiten opnieuw om de toepassing te starten waarmee alle bekende groepen worden opgezocht, en nieuwe servers verbinding te laten maken.

Het vereenvoudigen van het poortbereik van de firewall voor de A/V Edge Service heeft beperkingen

Probleem: In Office Communications 2007 R2 ondersteunt de edgeserver waarop de A/V Edge Service wordt uitgevoerd, het sluiten van het poortbereik op de externe firewall, maar er zijn enkele beperkingen.

Oplossing:

De volgende beperkingen gelden:

Inkomende oproepen vanaf een niet-RFC 3262-compatibele PSTN-gateway voor de bemiddelingsserver werken niet

Probleem: Sommige PSTN-gateways (Public Switched Telephone Network) ondersteunen Provisional Response ACKnowledgement (PRACK) niet goed, zoals opgegeven in RFC 3262.  Als deze PSTN-gateways een SIP Invite naar een bemiddelingsserver van Office Communications Server 2007 R2 met een header "Supported: 100rel" versturen, zullen eerdere media-interacties met de bemiddelingsserver er de oorzaak van zijn dat alle inkomende oproepen voor de bemiddelingsserver mislukken.

Oplossing: Schakel het gebruik van PRACK door de PSTN -gateway uit als de gateway een dergelijke configuratieoptie heeft.  Wanneer PRACK is uitgeschakeld, wordt er door de gateway geen inkomende uitnodiging naar de bemiddelingsserver met de optie "Supported: 100rel" gestuurd en zal de bemiddelingsserver niet proberen over eerdere media voor de oproep te onderhandelen (dat wil zeggen, op een effectieve manier proberen het gedrag van Office Communications Server 2007 te herstellen).  Een neveneffect van het wijzigen van deze configuratieoptie is dat er door de gateway geen betrouwbare 18x berichten naar de bemiddelingsserver voor uitgaande oproepen van de gateway naar de bemiddelingsserver worden verzonden.

Terug naar boven

Vergaderingen

Geluid wordt vervormd overgebracht door servers met meerdere processoren, meerdere kernen of HTT (Hyper-Threading Technology)

Probleem: Het geluid is vervormd en kan onverstaanbaar zijn als het wordt overgebracht door een A/V-vergaderserver die wordt uitgevoerd op een computer met meerdere processoren, meerdere kernen of HTT (hyper-threading technology).

Oplossing: Installeer de Windows-update die wordt beschreven in Knowledge Base-artikel 896256: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137296.

* Ondersteunde toets als alternatieve hekjestoets om de invoer voor inbelvergadering te beëindigen

Probleem:

Als u probeert deel te nemen aan een inbelvergadering door het telefoonnummer voor deelname aan de vergadering te bellen, hoort u een bericht met de mededeling dat u op de toets met het hekje op de telefoon moet drukken om het invoeren van de ID of het wachtwoord voor de vergadering te beëindigen.

Oplossing: Wanneer u deelneemt aan een inbelvergadering, kunt u de invoer ook beëindigen door op de toets met het sterretje te drukken.

Terug naar boven

Communicator Web Access

Het delen van bureaubladen door gebruikers van Communicator Web Access werkt niet wanneer zij deelnemen aan de vergadering van een ander bedrijf

Probleem:

Als u via Communicator Web Access deelneemt aan een vergadering die wordt gehost in een bedrijf  waar u geen account hebt, kunt u het bureaublad niet in die vergadering delen.  Als uw bedrijf een federatie heeft met het bedrijf dat de vergadering host, kunt u het delen van het bureaublad niet zien.

Oplossing:

Er staat een update gepland voor het oplossen van problemen met federatie en het delen van externe bureaubladen.  Gebruikers van Office Communicator 2007 R2 kunnen het bureaublad delen met andere gezamenlijke gebruikers van Office Communicator als er een mediarelais in beide federatieve bedrijven is geïnstalleerd.  Bovendien kunnen gebruikers van Communicator Web Access en Office Communicator die vergaderingen in hun bedrijf hosten, bureaubladen delen met gebruikers van Office Communicator in federatieve bedrijven en die bureaubladen zien.

In Communicator Web Access wordt de ID van de beller niet in het rooster weergegeven

Probleem:

In Communicator Web Access wordt de ID van de gebruiker niet weergegeven in het gespreksrooster wanneer een deelnemer aan een vergadering via de nieuwe inbelfunctie van Office Communications Server 2007 R2 heeft ingebeld met een gewone telefoon (bijvoorbeeld met een mobiele telefoon of een vaste telefoon thuis). Deze deelnemers worden in het Communicator Web Access-rooster als 'Niet-geïdentificeerde deelnemer' aangeduid.  

Oplossing:

Er staat een update voor Communicator Web Access gepland waarmee deze informatie wel in het rooster wordt weergegeven. De leider/presentator van de vergadering kan de ID van de beller in het Office Communicator-rooster bekijken.

De activeringswizard van Communicator Web Access werkt niet

Probleem:

Wanneer u probeert een Communicator Web Access-server te activeren, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

Setup heeft Microsoft Office Communications Server 2007 R2 niet in het domein gedetecteerd

Oplossing:

Controleer of u alle noodzakelijke handelingen van de implementatiewizard hebt uitgevoerd en voer de wizard nogmaals uit.

Bij aanmelden via Internet Explorer 6.0 met SP1 op een computer met Windows 2000 bij Communicator Web Access kan de browser onverwacht vastlopen

Probleem: Als u zich via Internet Explorer 6.0 met Service Pack 1 op een computer met Windows 2000 bij de 2007 R2-release van Communicator Web Access aanmeldt, kan de browser onverwacht vastlopen. De reden hiervan is dat Communicator Web Access het filter AlphaImageLoader gebruikt voor het schalen van afbeeldingen. Zie het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137298.

Oplossing: Installeer de Internet Explorer 6.0 SP1-update die u kunt downloaden van  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137297.

Door het stoppen van de virtuele server in Communicator Web Access Manager en het uitvoeren van een iisreset op de opdrachtregel is IIS MMC niet meer gesynchroniseerd

Probleem: Soms lopen de Internet Information Services (IIS) MMC en de beheerinvoegtoepassing van Communicator Web Access niet meer synchroon met elkaar. Dit kan gebeuren als u de virtuele server in de beheerinvoegtoepassing van Communicator Web Access stopzet en een iisreset op de opdrachtregel uitvoert. In dat geval geeft de status van de virtuele server in de beheerinvoegtoepassing van Communicator Web Access aan dat de virtuele server is gestopt en is de optie Start in het contextmenu van de virtuele server in de beheerinvoegtoepassing van Communicator Web Access uitgeschakeld.

Oplossing:

U kunt dit probleem als volgt oplossen:

 1. Sluit de IIS MMC en de beheerinvoegtoepassing van Communicator Web Access.
 2. Open de Services MMC.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de World Wide Web Publishing Service en klik vervolgens op Opnieuw opstarten.
 4. Sluit de Services MMC en open opnieuw de beheerinvoegtoepassing van Communicator Web Access, klik met de rechtermuisknop op de virtuele server en klik vervolgens op Start.

Hierbij worden IIS MMC en de beheerinvoegtoepassing van Communicator Web Access met elkaar gesynchroniseerd.

Gebruikers van Firefox worden soms automatisch afgemeld bij Communicator Web Access

Probleem:

Als u zich met Firefox bij Communicator Web Access aanmeldt, kunt u na enkele minuten al automatisch worden afgemeld.

Oplossing:

De voornaamste oorzaak van dit probleem is dat Firefox is geconfigureerd als een  'automatisch detecterende proxy' en probeert verbinding met de server te maken. U lost dit probleem op door de Firefox-verbinding bij te werken naar 'rechtstreeks verbinden met' of 'handmatige proxyconfiguratie', waarna de browser rechtstreeks verbinding met Communicator Web Access maakt of een vaste proxy gebruikt.

Communicator Web Access ondersteunt niet het hosten van het delen van bureaubladen in 64-bits versies van Internet Explorer

Probleem:

De invoegtoepassing van Communicator Web Access wordt niet ondersteund in 64-bits versies van Internet Explorer.  U kunt uw bureaublad niet vanuit een 64-bits versie van Internet Explorer delen.

Oplossing:

Gebruik de 32-bits versie van Internet Explorer 7 of Internet Explorer 6.

De pagina Vergaderen via inbelverbinding wordt de eerste keer in het Engels weergegeven

Probleem: In een niet-Engelse installatie van de 2007 R2-versie van Communicator Web Access wordt de pagina Vergaderen via inbelverbinding in het Engels weergegeven wanneer u zich voor het eerst aanmeldt. Bij de volgende aanmelding wordt de pagina Vergaderen via inbelverbinding weergegeven in de taal die de gebruiker in de vervolgkeuzelijst heeft geselecteerd.

Oplossing: Geen

Terug naar boven

Audiovergaderingen

Er moeten systeemupdates worden uitgevoerd op computers met Office Communications Server 2007 als Office Communications Server 2007 R2 ook op die computers is geïnstalleerd

Probleem:

Sommige functies van audiovergaderingen en telefoongesprekken werken waarschijnlijk niet goed in een topologie waar Office Communications Server 2007 en Office Communications Server 2007 R2 naast elkaar worden gebruikt.

Oplossing:

Installeer de systeemupdates zoals wordt beschreven in http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=137299 op alle computers met Office Communications Server 2007.

Terug naar boven

Copyright

De informatie in dit document, met inbegrip van URL's en andere verwijzingen naar internetsites, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld zijn de in dit document als voorbeeld genoemde ondernemingen, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsnamen en gebeurtenissen fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen berusten geheel op toeval. De gebruiker is verantwoordelijk voor naleving van alle geldende wetten inzake auteursrecht. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een gegevensopzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft kan de houder zijn van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom met betrekking tot de informatie in dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, kunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere rechten op intellectueel eigendom ontlenen aan dit document.

© 2009 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Active Directory, Internet Explorer, MSN, Outlook, SQL Server, Windows, Windows Live en Windows Vista zijn gedeponeerde merken van Microsoft.

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Terug naar boven