10. 9. 2012. 12.08:51

Najažurnija verzija ove datoteke dostupna je na Microsoftovu centru za preuzimanje:

Sadržaj

Napomena o zaštiti autorskih prava

Informacije u ovom dokumentu dane su "kakve jesu". Informacije i mišljenja sadržana u ovom dokumentu, uključujući URL adrese i druge reference na internetska web-mjesta, mogu se promijeniti bez prethodnog upozorenja. Ovaj vam dokument ne pruža nikakva zakonska prava na intelektualno vlasništvo ni u jednom Microsoftovu proizvodu. Ovaj dokument možete kopirati i upotrebljavati za vlastite potrebe. ©2012. Microsoft. Sva prava pridržana. Access i Microsoft SharePoint zaštitni su znaci grupe tvrtki Microsoft. Svi ostali zaštitni znaci vlasništvo su njihovih vlasnika.

Pozadina

Dodatak Reporting Services sustava SQL Server 2012 za proizvode sustava SharePoint predstavlja web-preuzimanje koje integrira poslužitelj izvješća za Reporting Services s implementacijom proizvoda sustava Microsoft SharePoint ®. Dodatak Reporting Services daje sljedeće mogućnosti:

 • Interaktivno istraživanje i vizualizacija podataka uz Microsoft SQL Server 2012.

 • Otvaranje izvješća iz SharePoint biblioteke pomoću alata Report Builder i spremanje izvješća u SharePoint biblioteke.

 • Web-dio Report Viewer, koji omogućuje prikaz izvješća, izvoz u više oblika za prikazivanje, kretanje po stranicama, pretraživanje, ispis te zumiranje.

 • Web-stranice koje omogućuju stvaranje pretplata i rasporeda te upravljanje izvješćima i izvorima podataka.

 • Podrška za standardne značajke sustava SharePoint uključujući upravljanje dokumentima, suradnju, sigurnost te implementaciju uz pomoć sadržaja vrste prikladne poslužitelju za izvješća.

 • Mogućnost dodavanja web-dijela Reporting Services Report Viewer bilo kojem dijelu stranice ili nadzorne ploče na SharePoint web-mjestu i prilagodbe izgleda tog web-dijela.

 • Mogućnost korištenja razina dozvola i uloga sustava SharePoint za upravljanje pristupom sadržaja na poslužitelju za izvješća. Za podršku pristupa putem interneta možete koristiti provjeru autentičnosti obrazaca sustava SharePoint.

 • Proširenje isporuke koje možete koristiti u pretplatama za isporuku izvješća u SharePoint biblioteke.

 • Objavljivanje izvješća i modela iz Dizajnera izvješća i Dizajnera modela u SharePoint biblioteku.

 • Krajnja točka za Simple Object Access Protocol (SOAP) pomaže pri upravljanju sadržajem poslužitelja za izvješća u integriranom načinu sustava SharePoint.

[Vrh]

Novosti u ovom izdanju

Integracija sa sustavom SharePoint nanovo je oblikovana radi boljeg iskustva rada IT administratora sustava SharePoint i krajnjeg korisnika te bolje mogućnosti podrške. Nova se arhitektura primjenjuje kao zajednički servis sustava SharePoint. Arhitektura zajedničkog servisa dopušta da komponenta Reporting Services iskoristi mnoge IT značajke proizvoda sustava SharePoint. Slijedi popis nekih prednosti ovog izdanja:

 • Konfiguracija usluge Reporting Services sa sustavom SharePoint sada se u potpunosti vrši u središnjoj administraciji sustava SharePoint pomoću stranica za upravljanje aplikacijama usluge Reporting Service ili pomoću PowerShell cdmleta SharePoint načina rada za uslugu Reporting Services.

 • Iskorištavanje funkcije vodoravnog skaliranja iz sustava SharePoint u aplikacijama usluge Reporting Services.

 • Nova zajednička usluga Reporting Services udomaćena je u grupi aplikacija SharePoint dijeljenih usluga.

 • Nove aplikacije usluge Reporting Services podržavaju provjeru autentičnosti na zahtjev.

 • Podrška za pregledavanje izvješća u cijeloj farmi sustava SharePoint.

 • Podrška za izradu sigurnosnih kopija i oporavak u sustavu SharePoint te sveobuhvatno ULS zapisivanje u sustavu SharePoint.

 • Power View, značajka dodatka SQL 2012 Reporting Services za Microsoft SharePoint Enterprise Edition, omogućuje interaktivno istraživanje, vizualizaciju i prezentaciju podataka. Omogućuje proizvoljno izvješćivanje povlačenjem i ispuštanjem za korisnike poput analitičara podataka, osoba nadležnih za poslovno odlučivanje i djelatnika koji rade s informacijama. Izvješća programa Power View spremaju se u novi datotečni format, RDLX.

 • Upozoravanje na podatke usluge Reporting Services rješenje je za upozoravanje na temelju podataka koje izvješćuje o promjenama podataka u izvješću u trenutku kad ti podaci mogu biti relevantni. Slijedi sažetak ključnih područja upozoravanja na podatke:

  • Definiranje i spremanje definicija upozorenja – korisnik pregledava izvješće, izrađuje pravila za identifikaciju zanimljivih podatkovnih vrijednosti, definira uzorke ponavljanja za slanje upozorenja te navodi primatelje poruke upozorenja.

  • Izvođenje definicija upozorenja – usluga upozoravanja izvodi definicije upozorenja u zakazano vrijeme, dohvaća podatke izvješća i pokreće upozorenja na temelju pravila u definiciji upozorenja.

  • Isporuka upozorenja primateljima — usluga upozoravanja stvara instancu upozorenja i šalje primateljima poruke e-pošte.

[Vrh]

Preduvjeti i podržane kombinacije

Za instalaciju dodatka Reporting Services računalo mora, povrh hardverskih i softverskih preduvjeta za proizvod paketa SharePoint s kojim se integracija vrši, zadovoljiti sljedeće softverske preduvjete:

 • Microsoft Windows Installer 3.0 ili noviji.

 • SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 ili SharePoint Server 2013. Ranije verzije programa Windows SharePoint Services 3.0 i Microsoft Office SharePoint Server2007 ne podržavaju dodatak za Microsoft SQL Server 2012.

 • Dodatak postoji samo u 64-bitnom obliku, što je preduvjet za proizvode i tehnologije sustava SharePoint.

 • Važno

  Neke značajke komponente Reporting Services nisu podržane za sljedeće kombinacije:

  • Verzija poslužitelja za izvješća.

  • Verzija dodatka Reporting Services za SharePoint

  • Verzija sustava SharePoint.

  Više informacija potražite u sljedećim člancima:

[Vrh]

Preduvjeti za domene korisničkih računa za administraciju i usluge sustava SharePoint

Implementacija poslužitelja sustava SharePoint za izvođenje usluga i pristup pristupnim i pozadinskim poslužiteljima koristi veći broj računa. Ako navedete račune domena za implementaciju, preporučuje se poštovanje preporuka dobre prakse i navođenje računa koje koristi isključivo web-aplikacija sustava SharePoint. Račun servisa nemojte konfigurirati tako da se izvodi pod domenskim računom stvarne osobe koja će pristupati web-mjestu sustava SharePoint.

Domena je potrebna u sljedećim slučajevima:

 • Ako se web-mjesto sustava SharePoint i poslužitelj za izvješća nalaze na različitim računalima.

 • Web-mjesto sustava SharePoint udomaćeno je u skupini aplikacija koja se izvodi kao ugrađeni račun, primjerice NetworkService.

Proizvodi i tehnologije sustava SharePoint 2010 za konfiguraciju usluga poput integracije usluga izvješćivanja u sustav SharePoint zahtijevaju domenske račune. Dodatne informacije o preduvjetima i preporukama za uslužne račune potražite u dokumentu Početna implementacija administrativnih i uslužnih računa (SharePoint Server 2010) tehničke dokumentacije za proizvode i tehnologije sustav SharePoint.

[Vrh]

Instaliranje dodatka

Da biste instalirali dodatak Reporting Services, morate biti administrator računala i član grupe administratora SharePoint farme. U implementaciji farme sustava SharePoint dodatak se mora instalirati na svaki poslužitelj web-sučelja (WFE).

Dodatak slijedi standarde za predimplementaciju sustava SharePoint i instalira datoteke na lokacijama na koje se instalira SharePoint. Pri instalaciji se stvaraju mape uz slijeđenje puta u nastavku i kopiraju datoteke u mape:

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\

ili

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\

Dodatak se može instalirati na jedan od sljedećih načina.

Više informacija potražite u članku Instalacija i deinstalacija dodatka Reporting Services za SharePoint (http://technet.microsoft.com/hr-hr/library/aa905871.aspx).

[Vrh]

Nadogradnja

Ako već imate instaliran dodatak Reporting Services, postojeću verziju možete nadograditi. Pri instalaciji će biti uklonjena starija verzija dodatka, a zatim će biti instalirana nova.

Imajte na umu da dodatak Reporting Services ne može funkcionirati u više instanci. Na računalu može postojati samo jedna instanca dodatka. Različite se verzije ne mogu koristiti jedna uz drugu.

[Vrh]

Redoslijed instalacije

Točni koraci za instalaciju i konfiguraciju dodatka Reporting Services kao dijelovi postupka implementacije poslužitelja sustava SharePoint mogu se razlikovati ovisno o zahtjevima i redoslijedu instaliranja različitih tehnologija.

Napomena

Dodatak se može instalirati prije instaliranja proizvoda sustava SharePoint ili nakon njega. Prednost instaliranja dodatka prije instaliranja proizvoda ili tehnologije sustava SharePoint u tomu je da konfiguraciju i aktivaciju dodatka Reporting Services pri dodavanju novih poslužitelja farmi preuzima farma sustava SharePoint.

Dodatne informacije o sustavu SharePoint 2013 potražite u sljedećim člancima:

Dodatne informacije o sustavu SharePoint 2010 potražite u sljedećim člancima:

[Vrh]

Postojeća farma sustava SharePoint

Da biste dodatak Reporting Services konfigurirali na postojećoj farmi sustava SharePoint, slijedite donje korake navedenim redoslijedom:

 1. Instalirajte dodatak za SharePoint na sva računala koja služe kao poslužitelji web-sučelja (WFE).

 2. Instalirajte Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services i mehanizam baze podataka.

 3. Stvorite najmanje jednu aplikaciju servisa komponente Reporting Services i konfigurirajte pridruživanje servisnih aplikacija.

 4. Dodajte vrste sadržaja dodatka Reporting Services u biblioteku dokumenata

 5. Provjerite je li agent poslužitelja SQL Server pokrenut i dodijeljen. Više informacija pogledajte u članku Dodjela pretplata i upozorenja za aplikacije usluge dodatka SSRS (http://technet.microsoft.com/library/hh231725(SQL.110).aspx).

 6. Konfigurirajte postavke e-pošte za aplikaciju usluge.

 7. Za izvješća s podacima koji potječu izvan farme sustava SharePoint i zahtijevaju integrirane vjerodajnice sustava Windows provjerite je li komponenta Zahtjevi za zajednički servis tokena sustava Windows za SharePoint (C2WTS) konfigurirana tako da omogućuje pristup vanjskim izvorima podataka. Više informacija o C2WTS-u pogledajte u članku Zahtjevi za servis tokena sustava Windows (C2WTS) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Instalacija na pojedinačni poslužitelj

Da biste dodatak Reporting Services i sustav SharePoint instalirali i konfigurirali na samo jednom računalu, slijedite donje korake navedenim redoslijedom:

 1. Instalirajte mehanizam baze podataka, uslugu Reporting Services i dodatak Reporting Services za SharePoint. Prije instalacije proizvoda iz sustava SharePoint provjerite je li instalacija valjana.

 2. Pokrenite alat za pripremu proizvoda sustava SharePoint.

 3. Instalirajte SharePoint Server ili SharePoint Foundation.

 4. Pokrenite Čarobnjak za konfiguriranje proizvoda sustava SharePoint. Potom otvorite web-mjesto sustava SharePoint da biste provjerili je li instalacija valjana.

 5. Pokrenite čarobnjak za konfiguraciju farme sustava SharePoint.

 6. Instalirajte i pokrenite dijeljenu uslugu dodatka Reporting Services.

 7. Stvorite najmanje jednu aplikaciju servisa komponente Reporting Services i konfigurirajte pridruživanje servisnih aplikacija.

 8. Dodajte vrste sadržaja dodatka Reporting Services u biblioteku dokumenata.

 9. Provjerite je li agent poslužitelja SQL Server pokrenut i dodijeljen. Dodatne informacije potražite u članku Priprema pretplata i upozorenja za servisne aplikacije SSRS (http://msdn.microsoft.com/hr-hr/library/hh231725.aspx).

 10. Konfigurirajte postavke e-pošte za aplikaciju usluge.

 11. Za izvješća s podacima koji potječu izvan farme sustava SharePoint i zahtijevaju integrirane vjerodajnice sustava Windows provjerite je li komponenta Zahtjevi za zajednički servis tokena sustava Windows za SharePoint (C2WTS) konfigurirana tako da omogućuje pristup vanjskim izvorima podataka. Više informacija o C2WTS-u pogledajte u članku Zahtjevi za servis tokena sustava Windows (C2WTS) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Pomoć

Pomoć za tehnička pitanja koja se odnose na SQL Server, ali ne na dokumentaciju, potražite u tekstu Pomoć za SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74357).

Najnovije napomene o izdanju potražite u članku Napomene o izdanju sustava SQL Server 2012 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196445).

Najnovije informacije o otklanjanju poteškoća potražite u sljedećem TechNet wiki članku Otklanjanje poteškoća s komponentom SQL Server Reporting Services (SSRS) u integriranom načinu rada sustava SharePoint (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=207239).

[Vrh]