10/09/2012 12:08:51

Šī faila jaunākā versija ir pieejama tiešsaistē Microsoft lejupielādes centrā:

Saturs

Paziņojums par autortiesībām

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir “tāda, kāda tā ir”. Dokumentā minētā informācija un skati, tostarp vietrāži URL un citas atsauces uz interneta vietnēm, var tikt mainīti bez brīdinājuma. Šis dokuments jums nesniedz juridiskas tiesības uz jebkādu intelektuālo īpašumu nevienā no Microsoft produktiem. Dokumentu varat kopēt un izmantot iekšējiem atsauces nolūkiem. ©2012 Microsoft. Visas tiesības saglabātas. Access un Microsoft SharePoint ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Fons

SharePoint produktiem paredzētā SQL Server 2012 atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogramma ir tīmeklī lejupielādējama programmatūra, kas nodrošina atskaišu izveides pakalpojumu atskaišu servera integrāciju Microsoft SharePoint produktu izvietojumā. Atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogramma nodrošina tālāk norādītās funkcijas.

 • Interaktīva datu izpēte un vizualizācija programmā Microsoft SQL Server 2012.

 • SharePoint bibliotēkā iekļauto atskaišu atvēršana atskaišu veidotājā un to saglabāšana SharePoint bibliotēkās.

 • Atskaišu skatītāja tīmekļa daļa, kas nodrošina atskaišu skatīšanas iespēju, eksportēšanu uz vairākiem atveidošanas formātiem, lapas navigāciju, meklēšanu, drukāšanu un tālummaiņu.

 • Tīmekļa lapas, lai varat izveidot abonementus un grafikus un pārvaldīt atskaites un datu avotus.

 • SharePoint standarta līdzekļu atbalsts atskaišu servera satura tipiem, tostarp dokumentu pārvaldības, sadarbības, drošības un izvietošanas atbalsts.

 • Iespēja pievienot atskaišu izveides pakalpojumu atskaišu skatītāja tīmekļa daļu jebkurai lapai vai informācijas panelim SharePoint vietnē un pielāgot tās izskatu.

 • Iespēja izmantot SharePoint atļauju līmeņus un lomas, lai kontrolētu piekļuvi atskaišu servera saturam. Varat arī izmantot SharePoint veidlapu autentifikāciju, lai nodrošinātu piekļuvi, izmantojot interneta savienojumus.

 • Piegādes paplašinājums, ko varat izmantot abonementos, lai nogādātu atskaites SharePoint bibliotēkās.

 • Atskaišu veidotāja un modeļu veidotāja atskaišu un modeļu publicēšana SharePoint bibliotēkā.

 • Vienkāršā objektpiekļuves protokola (Simple Object Access Protocol — SOAP) galapunkts, lai pārvaldītu atskaišu servera saturu SharePoint integrētajā režīmā.

[Augšā]

Jaunumi šajā laidienā

SharePoint integrācija tika izveidota no jauna, lai būtiski uzlabotu SharePoint IT administratoru ērtības, lietotāju ērtības un atbalsta nodrošināšanu. Jaunā arhitektūra ir ieviesta kā SharePoint koplietojamais pakalpojums. Koplietojamā pakalpojuma arhitektūra ļauj atskaišu izveides pakalpojumos ietvert daudzus SharePoint produktu IT līdzekļus. Tālāk ir minētas dažas no priekšrocībām šajā laidienā.

 • Atskaišu izveides pakalpojumu konfigurācija ar SharePoint tagad pilnībā tiek veikta ar SharePoint centrālo administrēšanu, izmantojot pārvaldības lapas atskaišu izveides pakalpojumu nodrošinātajām pakalpojumu lietojumprogrammām vai izmantojot atskaišu izveides pakalpojumu SharePoint režīmu PowerShell cmdlet.

 • Tiek iegūta SharePoint horizontālas mērogošanas funkcionalitāti atskaišu izveides pakalpojumu nodrošinātajām pakalpojumu lietojumprogrammām.

 • Jaunais atskaišu izveides pakalpojumu koplietotais pakalpojums tiek viesots SharePoint koplietotā pakalpojuma lietojumprogrammas pūlā.

 • Jaunās atskaišu izveides pakalpojumu nodrošinātās pakalpojumu lietojumprogrammas nodrošina atbalstu uz prasībām balstītai autentifikācijai.

 • SharePoint atbalsts dažādās fermās atskaišu skatīšanai.

 • Atbalsts SharePoint dublēšanai un atkopšanai, kā arī kompleksai SharePoint ULS reģistrēšanai.

 • Programmatūrai Microsoft SharePoint Enterprise Edition paredzētās SQL Server 2012 atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammas līdzeklis Power View nodrošina interaktīvu datu izpēti, vizualizāciju un attēlojumu. Tas nodrošina ekspromtatskaites ar vilkšanas un nomešanas funkciju biznesa lietotājiem, piemēram, datu analītiķiem, biznesa lēmējpersonām un informācijas darbiniekiem. Power View atskaites ir jaunā failu formātā — RDLX.

 • Atskaišu izveides pakalpojumu datu brīdinājumi ir datu vadīts brīdināšanas risinājums, kas jūs informē par izmaiņām jums interesējošos atskaites datos atbilstošā laikā. Tālāk ir kopsavilkums par datu brīdinājumu galvenajām jomām.

  • Definēt un saglabāt brīdinājumu definīcijas — lietotājs skata atskaiti, izveido kārtulas, kas identificē interesējošo datu vērtības, definē atkārtošanās shēmas brīdinājuma sūtīšanai un norāda brīdinājuma ziņojuma adresātus.

  • Darbināt brīdinājumu definīcijas — brīdināšanas pakalpojums darbina brīdinājumu definīcijas plānotā laikā, izgūst atskaites datus un aktivizē brīdinājumus, pamatojoties uz brīdinājuma definīcijā esošajām kārtulām.

  • Piegādāt brīdinājumus adresātiem — brīdināšanas pakalpojums izveido brīdinājuma gadījumu un nosūta e-pasta ziņojumus adresātiem.

[Augšā]

Prasības un atbalstītās kombinācijas

Lai instalētu atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammu, datoram ir jāatbilst tālāk norādītajām programmatūras prasībām, kā arī tā SharePoint produkta programmatūras un aparatūras prasībām, kurā tiek integrēta pievienojumprogramma.

 • Microsoft Windows Installer 3.0 vai jaunāka versija.

 • SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 vai SharePoint Server 2013. SQL Server 2012 pievienojumprogramma netiek atbalstīta vecākās programmas Windows SharePoint Services 3.0 vai Microsoft Office SharePoint Server 2007 versijās.

 • Saskaņā ar SharePoint produktu un tehnoloģiju prasībām ir pieejama tikai pievienojumprogrammas 64 bitu versija.

 • Svarīgi!

  Atkarībā no tālāk norādīto parametru kombinācijas, iespējams, nav pieejami noteikti atskaišu izveides pakalpojumu līdzekļi.

  • Atskaišu servera versija.

  • SharePoint produktiem paredzētās atskaišu izveides pievienojumprogrammas versija.

  • SharePoint versija.

  Papildinformāciju skatiet tālāk norādītajos avotos.

[Augšā]

Domēna lietotāja konta prasības SharePoint administrēšanai un pakalpojumiem

SharePoint servera izvietošanai tiek izmantoti dažādi konti, lai darbinātu pakalpojumus un piekļūtu priekšgalsistēmas un aizmugursistēmas serveriem. Ja izvietošanai norādat domēna kontus, ir jāievēro labākās prakses ieteikumi un jānorāda konti, kas tiek izmantoti tikai SharePoint tīmekļa lietojumprogrammā. Nekonfigurējiet pakalpojuma kontu, lai tas tiktu darbināts reālas personas (kura piekļūs SharePoint vietnei) domēna lietotāja kontā.

Domēna konts ir nepieciešams, ja:

 • SharePoint vietne un atskaišu serveris atrodas dažādos datoros;

 • SharePoint vietne tiek viesota lietojumprogrammu pūlā, kas tiek darbināts kā iebūvēts konts, piemēram, NetworkService.

SharePoint 2010 produktiem un tehnoloģijām ir nepieciešami domēna konti pakalpojuma konfigurēšanai, piemēram, atskaišu izveides pakalpojumu SharePoint integrācijai. Papildinformāciju par pakalpojuma konta prasībām un ieteikumiem skatiet SharePoint produktu un tehnoloģiju dokumentācijas sadaļā Administratīvo un pakalpojumu kontu sākotnējā izvietošana (SharePoint Server 2010).

[Augšā]

Pievienojumprogrammas instalēšana

Lai instalētu atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammu, jums ir jābūt datora administratoram un grupas “SharePoint fermu administratori” biedram. SharePoint fermas izvietošanā pievienojumprogramma ir jāinstalē visos Tīmekļa priekšgala serveros (Web front-end — WFE).

Pievienojumprogramma atbilst SharePoint pirmsizvietošanas standartiem un instalē failus atrašanās vietās, ko izmanto SharePoint instalācija. Veicot iestatīšanu, tālāk norādītajā ceļā tiek izveidotas mapes un šajās mapēs tiek kopēti faili.

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\

vai

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\

Pievienojumprogrammu var instalēt, izmantojot kādu no tālāk aprakstītajām metodēm.

Papildinformāciju skatiet šeit: SharePoint produktiem paredzētās atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammas instalēšana vai atinstalēšana (http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/aa905871.aspx).

[Augšā]

Jaunināšana

Ja atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogramma jau ir instalēta, varat to jaunināt uz pašreizējo versiju. Iestatīšanas laikā tiks noņemta pievienojumprogrammas agrākā versija un pēc tam tiks instalēta jaunā versija.

Ņemiet vērā, ka atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogramma neatpazīst pēc konkrēta gadījuma. Datorā drīkst būt tikai viens pievienojumprogrammas gadījums. Vienlaicīgi nedrīkst izmantot dažādas versijas.

[Augšā]

Instalēšanas secība

Precīzas darbības, ko veicat, lai instalētu un konfigurētu atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammu kā daļu no SharePoint servera izvietošanas, var atšķirties atkarībā no jūsu prasībām un secības, kādā instalējat dažādas tehnoloģijas.

Piezīme

Pievienojumprogrammu var instalēt pirms SharePoint produkta instalēšanas vai pēc SharePoint instalēšanas. Priekšrocība pievienojumprogrammas instalēšanai pirms SharePoint produkta vai tehnoloģijas ir tāda, ka pēc jaunu serveru pievienošanas fermai atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammu konfigurēs un aktivizēs SharePoint ferma.

Papildinformāciju par programmatūru SharePoint 2013 skatiet šeit:

Papildinformāciju par programmatūru SharePoint 2010 skatiet šeit:

[Augšā]

Esošā SharePoint ferma

Lai instalētu un konfigurētu atskaišu izveides pakalpojumus esošā SharePoint fermā, veiciet tālāk minētās pakāpeniskās procedūras šādā secībā:

 1. Instalējiet SharePoint pievienojumprogrammu visos Tīmekļa priekšgala (WFE) datoros.

 2. Instalējiet SQL Server 2012 atskaišu izveides pakalpojumus un datu bāzu programmu.

 3. Izveidojiet vismaz vienu atskaišu izveides pakalpojumu lietojumprogrammu un konfigurējiet pakalpojumu lietojumprogrammas saistību.

 4. Pievienojiet atskaišu izveides pakalpojumu satura tipus savai dokumentu bibliotēkai.

 5. Pārbaudiet, vai SQL Server Agent darbojas un tiek nodrošināts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet lapu Abonementu un brīdinājumu nodrošināšana SSRS pakalpojumu lietojumprogrammās (http://technet.microsoft.com/library/hh231725(SQL.110).aspx).

 6. Konfigurējiet pakalpojuma lietojumprogrammai paredzētos e-pasta iestatījumus.

 7. Atskaitēm ar datiem, kas atrodas ārpus SharePoint fermas un kam nepieciešami Windows integrēti akreditācijas dati, pārliecinieties, ka SharePoint pieprasītās informācijas Windows pilnvaru koplietotais pakalpojums (C2WTS) ir konfigurēts, lai atļautu piekļuvi ārējiem datu avotiem. Papildinformāciju par C2WTS skatiet vietnē Pieprasītā informācija Windows pilnvaru pakalpojumam (C2WTS) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Instalēšana vienā serverī

Lai instalētu un konfigurētu atskaišu izveides pakalpojumus ar SharePoint vienā datorā, veiciet tālāk minētās pakāpeniskās procedūras šādā secībā:

 1. Instalējiet datu bāzu programmu, atskaišu izveides pakalpojumus un atskaišu izveides pakalpojumu pievienojumprogrammu serverim SharePoint. Pirms SharePoint produkta instalēšanas pārbaudiet, vai instalācija ir derīga.

 2. Palaidiet SharePoint produktu sagatavošanas rīku.

 3. Instalējiet programmatūru SharePoint Server vai SharePoint Foundation.

 4. Palaidiet SharePoint produktu konfigurēšanas vedni. Pēc tam atveriet SharePoint vietni, lai pārbaudītu, ka jums ir derīga instalācija.

 5. Palaidiet SharePoint fermas konfigurēšanas vedni.

 6. Instalējiet un startējiet atskaišu izveides pakalpojumu koplietoto pakalpojumu.

 7. Izveidojiet vismaz vienu atskaišu izveides pakalpojumu lietojumprogrammu un konfigurējiet pakalpojumu lietojumprogrammas saistību.

 8. Pievienojiet atskaišu izveides pakalpojumu satura tipus savai dokumentu bibliotēkai.

 9. Pārbaudiet, vai SQL Server Agent darbojas un tiek nodrošināts. Papildinformāciju skatiet šeit: Abonementu un brīdinājumu nodrošināšana SSRS pakalpojumu lietojumprogrammās (http://msdn.microsoft.com/lv-lv/library/hh231725.aspx).

 10. Konfigurējiet e-pastu savai pakalpojuma lietojumprogrammai.

 11. Atskaitēm ar datiem, kas atrodas ārpus SharePoint fermas un kam nepieciešami Windows integrēti akreditācijas dati, pārliecinieties, ka SharePoint pieprasītās informācijas Windows pilnvaru koplietotais pakalpojums (C2WTS) ir konfigurēts, lai atļautu piekļuvi ārējiem datu avotiem. Papildinformāciju par C2WTS skatiet vietnē Pieprasītā informācija Windows pilnvaru pakalpojumam (C2WTS) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Palīdzības saņemšana

Informāciju par to, kā saņemt palīdzību saistībā ar SQL Server tehniskajām problēmām, kas nav saistītas ar dokumentāciju, skatiet šeit: Palīdzības saņemšana saistībā ar programmatūru SQL Server (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74357).

Jaunāko informāciju par laidienu skatiet šeit: Informācija par SQL Server 2012 laidienu (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196445).

Jaunāko informāciju par problēmu novēršanu skatiet TechNet vikivietnes rakstā SQL Server atskaišu izveides pakalpojumu (SSRS) problēmu novēršana SharePoint integrētajā režīmā (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=207239).

[Augšā]