10. 9. 2012 12:08:52

Oznámenie o autorských právach

Informácie uvedené v tomto dokumente sa poskytujú „tak, ako sú“. Informácie a názory vyjadrené v tomto dokumente vrátane odkazov na adresy URL a iné webové lokality sa môžu bez upozornenia zmeniť. Týmto dokumentom nezískavate žiadne zákonné práva na duševné vlastníctvo v rámci žiadneho produktu spoločnosti Microsoft. Tento dokument môžete kopírovať a používať na interné referenčné účely.

© 2012 Microsoft. Všetky práva vyhradené.

PowerPivot a Microsoft SharePoint sú ochrannými známkami skupiny spoločností Microsoft. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Bližšie informácie

SQL Server 2012 PowerPivot pre SharePoint 2013 ponúka zlepšenú funkčnosť a použiteľnosť doplnku PowerPivot vo farme SharePoint 2013. Medzi dostupné funkcie patrí používanie pracovných zošitov ako zdroja údajov a plánované obnovenie údajov.

PowerPivot pre SharePoint 2013 je balíkom inštalátora systému Microsoft Windows (SpPowerpivot.msi), ktorý nasadzuje klientske knižnice služby Analysis Services a kopíruje inštalačné súbory doplnku PowerPivot pre SharePoint 2013 do počítača. Inštalátor nenasadzuje ani nekonfiguruje funkcie v službe SharePoint. Predvolene sa nainštalujú tieto súčasti:

 • PowerPivot pre SharePoint 2013. Táto súčasť zahŕňa webovú službu PowerPivot, ktorá poskytuje rozhranie z klientskych serverov SharePoint pre systémovú službu PowerPivot na serveroch aplikácie SharePoint.

 • Microsoft OLE DB Provider pre Analysis Services (MSOLAP).

 • Poskytovateľ údajov ADOMD.NET.

 • SQL Server 2012 Analysis Management Objects.

 

Tri súbory zo súborov skopírovaných na pevný disk inštalačným balíkom .MSI predstavujú súbory riešenia služby SharePoint. Rozsah údajov jedného súboru riešenia je na úrovni farmy a rozsah údajov druhého súboru je na úrovni kolekcie lokalít. Súbory PowerPivotFarmSolution.wsp, PowerPivotFarm14Solution.wsp a PowerPivotWebApplicationSolution.wsp sa skopírujú do tohto priečinka:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\Tools\PowerPivotTools\SPAddinConfiguration\Resources

Požiadavky a nevyhnutné súčasti

 • Microsoft SharePoint Server 2013.

 • Doplnok má len 64-bitovú verziu, čo je jedna z požiadaviek produktov a technológií služby SharePoint.

 • Server SQL Server 2012 Analysis Services (SSAS) v režime SharePoint. Služby Excel Services budú používať tento server ako server doplnku PowerPivot. Služba Analysis Services môže byť spustená na lokálnom alebo vzdialenom počítači.

 • Ak chcete nainštalovať doplnok PowerPivot pre SharePoint 2013, aktuálny používateľ musí byť správcom počítača a členom skupiny správcov farmy SharePoint.

 • Ďalšie informácie o požiadavkách a nevyhnutných súčastiach doplnku PowerPivot pre SharePoint nájdete na stránke Hardvérové a softvérové požiadavky (PowerPivot pre SharePoint) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247828).

Inštalácia doplnku PowerPivot pre SharePoint

Balík SpPowerpivot.msi podporuje inštaláciu pomocou grafického používateľského rozhrania aj príkazového riadka. V prípade oboch spôsobov inštalácie musíte spustiť súbor .msi ako správca.

Pri inštalácii pomocou príkazového riadka otvorte príkazový riadok s povoleniami správcu a potom spustite súbor SpPowerPivot.msi. Príklad:

Msiexec.exe /i SpPowerPivot.msi.

 

Poznámka

Ak pri inštalácii v tichom režime pomocou príkazového riadka použijete parameter /q, licenčná zmluva koncového používateľa sa nezobrazí. Bez ohľadu na použitý spôsob inštalácie sa na použitie tohto softvéru vzťahuje licenčná zmluva a zodpovedáte za dodržiavanie licenčnej zmluvy.

Nasadenie riešenia

Po dokončení inštalácie pomocou súboru .msi spustite konfiguračný nástroj doplnku PowerPivot pre SharePoint 2013, nakonfigurujte a nasaďte riešenia vo farme SharePoint.

Spustenie konfiguračného nástroja:

 1. Prejdite do ponuky Štart, Všetky programy.

 2. Kliknite na položku Microsoft SQL Server 2012.

 3. Kliknite na položku Konfiguračné nástroje.

 4. Kliknite na možnosť Konfigurácia doplnku PowerPivot pre SharePoint 2013.

Ďalšie informácie o konfiguračnom nástroji nájdete na stránke Konfiguračný nástroj doplnku PowerPivot pre SharePoint 2013 (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248415).

Pomoc pri inštalácii a konfigurácii

Najnovšie informácie o produkte možno nájsť v poznámkach k vydaniu

Poznámky k vydaniu obsahujú doplnkové informácie o fungovaní produktu, ktoré sa týkajú len tohto vydania alebo ktoré nie sú uvedené v tomto vydaní dokumentácie Books Online. Poznámky k vydaniu nájdete na stránke Poznámky k vydaniu (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248389).