2012-09-10 12:08:51

Naujausią šio failo versiją galite rasti internete, „Microsoft“ atsisiuntimų centre.

Turinys

Informacija apie autorių teises

Informacija šiame dokumente pateikiama „tokia, kokia yra“. Šiame dokumente pateikta informacija ir rodiniai, įskaitant URL bei kitų interneto svetainių nuorodas, gali būti pakeisti neįspėjus. Šis dokumentas nesuteikia jokių teisių į bet kurią intelektinę nuosavybę, susijusią su „Microsoft“ produktu. Šį dokumentą galite nusikopijuoti ir naudoti tik vidiniais informaciniais tikslais. ©2012 „Microsoft“. Visos teisės ginamos. „Access“, „Microsoft SharePoint“ yra „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

Bendroji informacija

„SQL Server 2012“ ataskaitų tarnybų papildinys, skirtas „SharePoint“ produktams, yra iš žiniatinklio atsisiunčiamas failas, kuris ataskaitų tarnybų ataskaitų serverį integruoja su „Microsoft SharePoint 2010“ produktų įdiegtimis. Ataskaitų tarnybų papildinys suteikia toliau nurodytas funkcijas.

 • Interaktyvusis duomenų ištyrimas ir vizualizavimas naudojant „Microsoft SQL Server 2012“.

 • „SharePoint“ bibliotekose esančių ataskaitų atidarymas ataskaitų daryklėje ir įrašymas „SharePoint“ bibliotekose.

 • Ataskaitų peržiūros programos puslapio dalis, kuri suteikia galimybę peržiūrėti ataskaitas, eksportuoti į keletą atvaizdavimo formatų, naršyti po puslapius, ieškoti, spausdinti ir keisti mastelį.

 • Puslapių įkėlimas į žiniatinklį, kad būtų galima kurti prenumeratas bei tvarkaraščius ir valdyti ataskaitas bei duomenų šaltinius.

 • Standartinių „SharePoint“ funkcijų, įskaitant dokumentų valdymo, bendradarbiavimo, saugos ir diegimo naudojant ataskaitų serverio turinio tipus, palaikymas.

 • Galimybė įtraukti ataskaitų tarnybų ataskaitų peržiūros programos puslapio dalį į bet kurį „SharePoint“ svetainės puslapį ar ataskaitų sritį ir tinkinti jos išvaizdą.

 • Galimybė naudoti „SharePoint“ teisių rinkinius ir vaidmenis, kad būtų galima kontroliuoti prieigą prie ataskaitų serverio turinio. Be to, galite naudoti „SharePoint“ formų autentifikavimą norėdami palaikyti prieigą per internetą.

 • Pristatymo plėtinys, kurį galite naudoti prenumeruodami, kad ataskaitos būtų pristatytos į „SharePoint“ bibliotekas.

 • Ataskaitų ir modelių dizaino įrankių ataskaitų ir modelių publikavimas „SharePoint“ bibliotekoje.

 • Paprastojo objektų prieigos protokolo (SOAP) galinis punktas, leidžiantis valdyti ataskaitų serverio turinį „SharePoint“ integruotuoju režimu.

[Viršus]

Kas nauja šiame leidime

„SharePoint“ integravimo architektūra perkurta siekiant patobulinti „SharePoint“ IT administratorių ir galutinių vartotojų darbo aplinką bei „SharePoint“ palaikomumą. Naujoji architektūra įdiegta kaip „SharePoint“ bendrai naudojama tarnyba. Bendrai naudojamos tarnybos architektūra leidžia ataskaitų tarnyboms panaudoti daugelį „SharePoint“ produktų IT funkcijų. Toliau pateikiamas kai kurių šio leidimo pranašumų sąrašas.

 • Ataskaitų tarnybų konfigūravimas su „SharePoint“ dabar vykdomas tik per „SharePoint“ administravimo centrą naudojant ataskaitų tarnybų tarnybos taikomųjų programų valdymo puslapius arba ataskaitų tarnybų „SharePoint“ režimo „PowerShell“ cmdlet.

 • „SharePoint“ išplėtimo funkcija naudojama ataskaitų tarnybų tarnybos taikomosiose programose.

 • Naujoji ataskaitų tarnybų bendrai naudojama tarnyba nuomojama iš „SharePoint“ bendrai naudojamų tarnybų taikomųjų programų telkinio.

 • Naujosios ataskaitų tarnybų tarnybos taikomosios programos palaiko užklausomis pagrįstą autentifikavimą.

 • „SharePoint“ ūkis palaiko ataskaitų peržiūras.

 • „SharePoint“ atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo bei nenutrūkstamo „SharePoint“ ULS registravimo palaikymas.

 • „Power View“ yra „SQL Server 2012“ ataskaitų tarnybų papildinio, skirto „Microsoft SharePoint Enterprise“ leidimui, priemonė, kuri yra interaktyvi duomenų ištyrimo, vizualizavimo ir pateikimo aplinka. Verslo vartotojams, pvz., duomenų analitikams, verslo sprendimų priėmėjams ir informacijos apdorotojams, ji suteikia galimybę ruošti specialiąsias ataskaitas nuvilkimo būdu. „Power View“ ataskaitos pateikiamos nauju failų formatu RDLX.

 • Ataskaitų tarnybų įspėjimų apie duomenis teikimas yra duomenimis pagrįstas įspėjimų sprendimas, kuris tikruoju laiku informuoja apie ataskaitos duomenų, kurie jus domina, pokyčius. Toliau pateikiamas įspėjimų apie duomenis svarbiausių sričių apibendrinimas.

  • Apibrėžti ir įrašyti įspėjimų apibrėžtis – vartotojas peržiūri ataskaitą, sukuria taisykles, kuriomis nustatomos dominančios duomenų reikšmės, apibrėžia įspėjimo siuntimo dažnumo šabloną ir nurodo įspėjimo pranešimo gavėjus.

  • Vykdyti įspėjimų apibrėžtis – įspėjimų tarnyba suplanuotu laiku vykdo įspėjimų apibrėžtis, nuskaito ataskaitos duomenis ir pagal įspėjimo apibrėžtyje nustatytas taisykles suaktyvina įspėjimus.

  • Pateikti įspėjimus gavėjams – įspėjimų tarnyba sukuria įspėjimo egzempliorių ir siunčia jį el. laišku gavėjams.

[Viršus]

Reikalavimai ir palaikomi deriniai

Norint įdiegti ataskaitų tarnybų papildinį kompiuteris turi atitikti ne tik su juo integruoto „SharePoint“ produkto reikalavimus programinei įrangai ir aparatūrai, bet ir toliau nurodytus programinei įrangai taikomus reikalavimus.

 • „Microsoft Windows Installer 3.0“ arba naujesnė versija.

 • „SharePoint Foundation 2010“, „SharePoint Server 2010“ arba „SharePoint Server 2013“. „SQL Server 2012“ papildinio nepalaiko senesnės „Windows SharePoint Services 3.0“ arba „Microsoft Office SharePoint Server2007“ versijos.

 • Papildinys yra tik 64 bitų, kaip reikalauja „SharePoint“ produktai ir technologijos.

 • Svarbu

  Ne visos ataskaitų tarnybos funkcijos yra palaikomos visuose toliau pateiktuose deriniuose.

  • Ataskaitų serverio versija.

  • Ataskaitų tarnybų papildinio, skirto „SharePoint“, versija.

  • „SharePoint“ versija.

  Daugiau informacijos žr.

[Viršus]

Domeno vartotojo abonemento reikalavimai, taikomi „SharePoint“ administravimui ir priežiūrai

„SharePoint“ serverio įdiegtis naudoja įvairius abonementus tarnyboms vykdyti ir prisijungti prie sąsajos serverio ir vidinio serverio. Jei nurodote įdiegties domeno abonementus, turite atsižvelgti į geriausiais praktikos pavyzdžiais pagrįstas rekomendacijas ir nurodyti abonementus, kuriuos naudoja tik „SharePoint“ žiniatinklio taikomoji programa. Nekonfigūruokite tarnybos abonemento, kad jis būtų vykdomas naudojant realaus asmens, kuris turi prieigą prie „SharePoint“ svetainės, domeno vartotojo abonementą.

Domeno abonemento reikia toliau nurodytais atvejais.

 • „SharePoint“ svetainė ir ataskaitų serveris yra atskiruose kompiuteriuose.

 • „SharePoint“ svetainė yra nuomojama iš taikomųjų programų telkinio, kuris vykdomas kaip įtaisytasis abonementas, pvz., „NetworkService“.

„SharePoint 2010“ produktams ir technologijoms reikia domeno abonementų norint konfigūruoti tarnybą, pvz., integruoti ataskaitų tarnybas su „SharePoint“. Daugiau informacijos apie reikalavimus ir rekomendacijas, susijusias su tarnybų abonementais, žr. „SharePoint“ produktų ir technologijų dokumentacijoje Pradinio diegimo administravimo ir priežiūros abonementai („SharePoint Server 2010“).

[Viršus]

Papildinio diegimas

Norėdami įdiegti ataskaitų tarnybų papildinį turite turėti kompiuterio administratoriaus teises ir būti „SharePoint“ ūkio administratorių grupės narys. „SharePoint“ ūkio įdiegtyje papildinys turi būti įdiegtas kiekviename žiniatinklio sąsajos serveryje (WFE).

Papildinys atitinka „SharePoint“ išankstinio diegimo standartus. Juo įdiegiami failai tose vietose, kurias naudoja „SharePoint“ įdiegtis. Sąranka sukuria aplankus ir į juos kopijuoja failus. Jų kelias

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\

arba

%program files%\common files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\

Papildinį galima įdiegti naudojant vieną iš toliau pateiktų metodų.

Daugiau informacijos žr. Ataskaitų tarnybų papildinio, skirto „SharePoint“, įdiegimas ir pašalinimas (http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/aa905871.aspx).

[Viršus]

Naujinimas

Jei ataskaitų tarnybų papildinys yra įdiegtas, galite jį naujinti į dabartinę versiją. Sąranka pašalins senesnę papildinio versiją ir tada bus įdiegta nauja versija.

Įsidėmėkite, kad ataskaitų tarnybų papildinys nėra priklausomas nuo egzempliorių. Kompiuteryje galite turėti tik vieną papildinio egzempliorių. Negalite lygiagrečiai vykdyti skirtingų versijų.

[Viršus]

Diegimo tvarka

Tikslūs veiksmai, kuriuos turite atlikti norėdami įdiegti ir sukonfigūruoti ataskaitų tarnybų papildinį kaip „SharePoint“ serverio įdiegties dalį, gali skirtis atsižvelgiant į jums taikomus reikalavimus ir tvarką, kuria diegiate įvairias technologijas.

Pastaba

Papildinys gali būti įdiegtas prieš diegiant „SharePoint“ produktą arba įdiegus „SharePoint“. Naudinga įdiegti papildinį prieš diegiant „SharePoint“ produktą ar technologiją, nes įtraukus į ūkį naujų serverių, ataskaitų tarnybų papildinį sukonfigūruos ir suaktyvins „SharePoint“ ūkis.

Daugiau su „SharePoint 2013“ susijusios informacijos žr.

Daugiau su „SharePoint 2010“ susijusios informacijos žr.

[Viršus]

Esamas „SharePoint“ ūkis

Norėdami įdiegti ir konfigūruoti ataskaitų tarnybas esamame „SharePoint“ ūkyje, atitinkama tvarka atlikite toliau nurodytas procedūras.

 1. Įdiekite „SharePoint“ papildinį sąsajos žiniatinklio serverių (WFE) kompiuteriuose.

 2. Įdiekite „SQL Server 2012“ ataskaitų tarnybas ir duomenų bazės modulį.

 3. Sukurkite bent vieną ataskaitų tarnybų tarnybos taikomąją programą ir sukonfigūruokite tarnybos taikomosios programos sąsają.

 4. Įtraukite ataskaitų tarnybų turinio tipus į savo dokumentų biblioteką.

 5. Patikrinkite, ar vykdomas ir sukonfigūruotas „SQL Server“ agentas. Daugiau informacijos žr. SSRS tarnybų programų prenumeratų ir įspėjimų konfigūravimas (http://technet.microsoft.com/library/hh231725(SQL.110).aspx).

 6. Sukonfigūruokite savo tarnybos taikomosios programos el. pašto parametrus.

 7. Jei naudojate ataskaitas su duomenų išvestimi į „SharePoint“ ūkį, kurioms reikia „Windows“ integruotųjų kredencialų, užtikrinkite, kad „SharePoint“ užklausos „Windows“ atpažinimo ženklo bendrai naudojamai tarnybai (C2WTS) sukonfigūruotos taip, kad būtų suteikta prieiga prie išorinių duomenų šaltinių. Daugiau informacijos apie C2WTS žr. Užklausos „Windows“ atpažinimo ženklų tarnybai (C2WTS) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Vieno serverio įdiegtis

Norėdami įdiegti ir konfigūruoti ataskaitų tarnybas su „SharePoint“ viename kompiuteryje, atitinakam tvarka atlikite toliau nurodytas procedūras.

 1. Įdiekite duomenų bazės modulį, ataskaitų tarnybas ir ataskaitų tarnybų papildinį, skirtą „SharePoint“. Prieš diegdami „SharePoint“ produktą patikrinkite, ar turite galiojančią įdiegtį.

 2. Paleiskite „SharePoint“ produktų parengimo įrankį.

 3. Įdiekite „SharePoint Server“ arba „SharePoint foundation“.

 4. Paleiskite „SharePoint“ produktų konfigūravimo vedlį. Tada atidarykite „SharePoint“ svetainę, kad patikrintumėte, ar turite galiojančią įdiegtį.

 5. Paleiskite „SharePoint“ ūkio konfigūravimo vedlį.

 6. Įdiekite ir paleiskite ataskaitų tarnybų bendrai naudojamą tarnybą.

 7. Sukurkite bent vieną ataskaitų tarnybų tarnybos taikomąją programą ir sukonfigūruokite tarnybos taikomosios programos sąsają.

 8. Įtraukite ataskaitų tarnybų turinio tipus į savo dokumentų biblioteką.

 9. Patikrinkite, ar vykdomas ir sukonfigūruotas „SQL Server“ agentas. Daugiau informacijos žr. SSRS tarnybų programų prenumeratų ir įspėjimų konfigūravimas (http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/hh231725.aspx).

 10. Konfigūruokite savo tarnybos taikomosios programos el. paštą.

 11. Jei naudojate ataskaitas su duomenų išvestimi į „SharePoint“ ūkį, kurioms reikia „Windows“ integruotųjų kredencialų, užtikrinkite, kad „SharePoint“ užklausos „Windows“ atpažinimo ženklo bendrai naudojamai tarnybai (C2WTS) sukonfigūruotos taip, kad būtų suteikta prieiga prie išorinių duomenų šaltinių. Daugiau informacijos apie C2WTS žr. Užklausos „Windows“ atpažinimo ženklų tarnybai (C2WTS) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=231169).

Pagalba

Norėdami gauti pagalbos dėl „SQL Server“ techninių problemų, kurios neaprašytos dokumentacijoje, žr. Su „SQL Server“ susijusi pagalba (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74357).

Norėdami gauti naujausių laidos pastabų, žr. „SQL Server 2012“ laidos pastabos (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196445).

Norėdami gauti naujausios su trikčių diagnostika susijusios informacijos žr. „TechNet“ „wiki“ straipsnį „SQL Server“ ataskaitų tarnybų (SSRS) trikčių diagnostika „SharePoint“ integruotuoju režimu) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=207239).

[Viršus]